متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi از الهه های خشمگین هندی [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi: این آهنگ توسط رامان نگی از فیلم بالیوود "الهه های خشمگین هندی" خوانده شده است. شعر این آهنگ نیز توسط رامان نگی سروده شده است و موسیقی آهنگ توسط The…

متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi

متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi: این آهنگ توسط رامان نگی از فیلم بالیوودی 'الهه های خشمگین هندی' خوانده شده است. شعر این آهنگ نیز توسط رامان نگی سروده شده است و موسیقی آهنگ توسط The Local Train ساخته شده است.

در موزیک ویدیو آمریت ماگهرا، سارا جین دیاس و تانیشتا چاترجی حضور دارند.

هنرمند: رامان نگی

ترانه: رامان نگی

ترکیب: قطار محلی

فیلم/آلبوم: الهه های خشمگین هندی

طول: 4:14

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi

कहता रहा वह
बेसब्री है

आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही
जायेगा ये समां
जायेगी ये ज़मीन

बदलेगा ये जहाँ
गए गए आसमान
आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही

सहता रहा वो
बेदर्दी है

आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही
जायेगा ये समां
जायेगी ये ज़मीन

बदलेगा ये जहाँ
गाए गए आसमान
आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही

आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही
जायेगा ये समा
जायेगी ये ज़मीन

बदलेगा ये जहाँ
गाए गए आसमान
आओगे तुम कभी
मेरी जान कह रही

सोच लो मुझे
थाम लो मुझे
सोच लो मुझे
थाम लो मुझे

सोच लो मुझे
रोक लो मुझे

आओ गए तुम कभी
मेरी जान कह रही
गाए गए यह समा
जायेगी यह ज़मीन

बदलेगा ये जहाँ
गाए गए आसमान
आओ गए तुम कभी
मेरी जान कह रही..

اسکرین شات متن آهنگ Aaoge Tum Kabhi

ترانه های Aaoge Tum Kabhi ترجمه انگلیسی

कहता रहा वह
او مدام می گفت
बेसब्री है
بی تاب است
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
जायेगा ये समां
خواهد رفت
जायेगी ये ज़मीन
این زمین خواهد رفت
बदलेगा ये जहाँ
این تغییر خواهد کرد
गए गए आसमान
آسمان رفته
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
सहता रहा वो
او رنج می برد
बेदर्दी है
نامهربان است
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
जायेगा ये समां
خواهد رفت
जायेगी ये ज़मीन
این زمین خواهد رفت
बदलेगा ये जहाँ
این تغییر خواهد کرد
गाए गए आसमान
آسمان های خوانده شده
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
जायेगा ये समा
خواهد رفت
जायेगी ये ज़मीन
این زمین خواهد رفت
बदलेगा ये जहाँ
این تغییر خواهد کرد
गाए गए आसमान
آسمان های خوانده شده
आओगे तुम कभी
آیا زمانی می آیی
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
सोच लो मुझे
به من فکر کن
थाम लो मुझे
نگهم دار
सोच लो मुझे
به من فکر کن
थाम लो मुझे
نگهم دار
सोच लो मुझे
به من فکر کن
रोक लो मुझे
جلوی من را بگیر
आओ गए तुम कभी
بیا همیشه
मेरी जान कह रही
زندگی من می گوید
गाए गए यह समा
خوانده شد
जायेगी यह ज़मीन
این زمین خواهد رفت
बदलेगा ये जहाँ
این تغییر خواهد کرد
गाए गए आसमान
آسمان های خوانده شده
आओ गए तुम कभी
بیا همیشه
मेरी जान कह रही..
زندگیم میگه..

ارسال نظر