متن آهنگ Adhi Raat از Jass Manak [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Adhi Raat: آهنگ جدید پنجابی توسط Jass Manak خوانده شده است. از آلبوم "تندر عشق". شعر این آهنگ نیز توسط جاس مناک نوشته شده و موسیقی آهنگ توسط شاری …

متن آهنگ Adhi Raat

متن آهنگ Adhi Raat: آهنگ جدید پنجابی توسط Jass Manak خوانده شده است. از آلبوم "تندر عشق". متن آهنگ نیز توسط جاس مناک نوشته شده است و موسیقی آهنگ توسط Sharry Nexus ساخته شده است.

این موزیک ویدیو شامل Jass Manak، Swag Team و Satti Dhillon است.

هنرمند: جاس ماناک

ترانه: جاس منک

آهنگساز: Sharry Nexus

فیلم/آلبوم: تندر عشق

طول: 3:48

منتشر شده: 2022

برچسب: Geet MP3

متن آهنگ Adhi Raat

आधि आधि रात तैनु

कॉल लागवे मुंडा

मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए

सारे आखदे आवारा

मुंडा सोहनिये कवारा

गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ

गल सुन लाई कुडिए मेरी

लत्त लग गई मैनु तेरी

आह ड्रेस तू पाई जेहडी

बम्ब बंदी जावे बंदी जावे

तेरे पिचे आ शदायी

कहदी अक्ख ऐ मिलायि

तैनु मानक दे गाने सुनौंदा ऐ

आधि आधि रात तैनु

कॉल लागवे मुंडा

मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए

सारे आखदे आवारा

मुंडा सोहनिये कवारा

गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ

लेज़ी लेज़ी सी मुंडा तैनु मिलेया

तू कर्ता क्रेज़ी है क्रेज़ी

कोई कम ना करे

तेरे ही पीछे रहना

मुंडेया नाल लड़दा रेहंदा

ऐरा कोई गैरा तनु तांग ना करे

तू रह होरान तो बच के

आने लाई जाना तनु पट्ट के

अंग सारे तेरे कांच दे

कितने टूटे ना जावे टूटे ना जावे

तू आठारह साल दी कवारी

मुंडे सारे ने शिकारी

कितने फस ना जावे

तैनू बचौंदा ऐ

आधि आधि रात तैनु

कॉल लागवे मुंडा

मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए

सारे आखदे आवारा

मुंडा सोहनिये कवारा

गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ

तेरे बिना किसे नु नी तकदा तकदा

माला उत्ते नाम तेरा जपदा जपदा

किसे कुड़ी दा ना फोन चकड़ा चकदा

बस तेरे फोन दी वेट रखडा रखदा

अक्ख नक्क कण अत ने अत ने

मुंडे पीछे पीछे लाए

तेरे लक्क ने लक्क ने

उंझ दुनिया देउते चेहरे

लाख ने लाख ने

मैनु किट्टा ऐ शदायी तेरी

अक्ख ने अक्ख ने

मुंडा पट्टा

चक्कर आ विच पा के रखता

सीधा-साधा जेहा पुत जट्ट दा

नी तू लुट दी जावे लुट दी जावे

हाय तू दूध नालों गोरी

मिलाने लेई चोरी-चोरी

सारा दिन बेह जुगाड़ लगौंदा ऐ

आधि आधि रात तैनु

कॉल लागवे मुंडा

मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए

सारे आखदे आवारा

मुंडा सोहनिये कवारा

गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ

اسکرین شات از متن آهنگ ادحی راات

متن آهنگ Adhi Raat ترجمه انگلیسی

आधि आधि रात तैनु
نصف شب تو
कॉल लागवे मुंडा
پسره رو صدا کن
मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए
میلنلی می آمد پایین
सारे आखदे आवारा
همه به او می گویند ولگرد
मुंडा सोहनिये कवारा
مجرد زیبا تراشیده شده
गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ
از شما می خواهم صحبت را تمام کنید
गल सुन लाई कुडिए मेरी
به من گوش کن دختر کوچولوی من
लत्त लग गई मैनु तेरी
من به تو معتادم
आह ड्रेस तू पाई जेहडी
آه اون لباسی که گرفتی
बम्ब बंदी जावे बंदी जावे
بمب ها باید متوقف شوند
तेरे पिचे आ शदायी
بیا پشتت شادایی
कहदी अक्ख ऐ मिलायि
می گوید چشم ها بسته است
तैनु मानक दे गाने सुनौंदा ऐ
او آهنگ های استاندارد را به شما می گوید
आधि आधि रात तैनु
نصف شب تو
कॉल लागवे मुंडा
پسره رو صدا کن
मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए
میلنلی می آمد پایین
सारे आखदे आवारा
همه به او می گویند ولگرد
मुंडा सोहनिये कवारा
مجرد زیبا تراشیده شده
गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ
از شما می خواهم صحبت را تمام کنید
लेज़ी लेज़ी सी मुंडा तैनु मिलेया
پسر تنبل تنبلی که ملاقات کردی
तू कर्ता क्रेज़ी है क्रेज़ी
شما دیوانه دیوانه است
कोई कम ना करे
هیچ کس نباید کمتر انجام دهد
तेरे ही पीछे रहना
پشت سرت بماند
मुंडेया नाल लड़दा रेहंदा
با پسرا دعوا میکنه
ऐरा कोई गैरा तनु तांग ना करे
هیچ کس دیگری نباید با شما درگیر شود
तू रह होरान तो बच के
تو بمانی هوران، زنده بمانی
आने लाई जाना तनु पट्ट के
آنه لای جانا تانو پت که
अंग सारे तेरे कांच दे
دست و پا همه شیشه توست
कितने टूटे ना जावे टूटे ना जावे
چه بسیار که نمی شکنند و نمی شکنند
तू आठारह साल दी कवारी
شما یک باکره هجده ساله هستید
मुंडे सारे ने शिकारी
پسرها همه شکارچی هستند
कितने फस ना जावे
چه تعداد گرفتار نمی شوند
तैनू बचौंदा ऐ
شما را نجات می دهد
आधि आधि रात तैनु
نصف شب تو
कॉल लागवे मुंडा
پسره رو صدا کن
मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए
میلنلی می آمد پایین
सारे आखदे आवारा
همه به او می گویند ولگرد
मुंडा सोहनिये कवारा
مجرد زیبا تراشیده شده
गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ
از شما می خواهم صحبت را تمام کنید
तेरे बिना किसे नु नी तकदा तकदा
من بدون تو به کسی نگاه نمی کنم
माला उत्ते नाम तेरा जपदा जपदा
نام تو را روی گلدسته می خوانم
किसे कुड़ी दा ना फोन चकड़ा चकदा
تلفن دختری زنگ نمی خورد
बस तेरे फोन दी वेट रखडा रखदा
فقط منتظر گوشیت هستم
अक्ख नक्क कण अत ने अत ने
ذرات بینی چشم در ne at ne
मुंडे पीछे पीछे लाए
پسرها برگشتند
तेरे लक्क ने लक्क ने
شانس شما شانس است
उंझ दुनिया देउते चेहरे
اونجه دنیا دوته چهره
लाख ने लाख ने
میلیون ها میلیون
मैनु किट्टा ऐ शदायी तेरी
من کیتا آی شادایی تری
अक्ख ने अक्ख ने
چشم در برابر چشم
मुंडा पट्टा
بند تراشیده شده
चक्कर आ विच पा के रखता
من رو سرگیجه نگه میداره
सीधा-साधा जेहा पुत जट्ट दा
یک پسر سر راست
नी तू लुट दी जावे लुट दी जावे
نی تو لوت دی جاوه لوت دی جاوه
हाय तू दूध नालों गोरी
سلام شما از شیر خوشگل ترید
मिलाने लेई चोरी-चोरी
یواشکی برای مطابقت
सारा दिन बेह जुगाड़ लगौंदा ऐ
او تمام روز تلاش می کند
आधि आधि रात तैनु
نصف شب تو
कॉल लागवे मुंडा
پسره رو صدا کن
मिलनेली घर थल्ले आऊँदाए
میلنلی می آمد پایین
सारे आखदे आवारा
همه به او می گویند ولگرد
मुंडा सोहनिये कवारा
مجرد زیبا تراشیده شده
गल मुक्दी आवे वि तैनु चौंऊदा ऐ
از شما می خواهم صحبت را تمام کنید

ارسال نظر