متن آهنگ اجنبی از عاطف اسلم [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ اجنبی : جدیدترین آهنگ عجنابی به خوانندگی عاطف اسلم. شعر و موسیقی این آهنگ نیز توسط عاطف اسلم انجام شده است. در سال 2021 به نمایندگی از عطیف اسلم منتشر شد. ویژگی های موزیک ویدیو …

متن آهنگ اجنابی

اشعار عجنبی: جدیدترین آهنگ عجنابی با صدای عاطف اسلم. شعر و موسیقی این آهنگ نیز توسط عاطف اسلم انجام شده است. در سال 2021 به نمایندگی از عطیف اسلم منتشر شد.

در موزیک ویدیو عطیف اسلم و ماهیرا خان حضور دارند

هنرمند: آتیف اسلم

ترانه: عاطف اسلم

آهنگساز: عاطف اسلم

فیلم/آلبوم: -

طول: 3:14

منتشر شده: 2021

برچسب: عاطف اسلم

متن آهنگ اجنابی

मैं घर से जो निकला दूकान से
ख्वाबों को लेने तोह बंद थी
लग रही मुझे ठण्ड थी

किसी ने हसाया किसी ने सताया
ते चलदी हाववं ने दिल नु सताया
माय आईज आर क्लोज बट आई कैन सी

दिल लभदा ठिकाना
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना

ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
नहीं होगा तुझसे कभी
आँखें नम हैं पर
उनकी नमी में भी होगी कमी

मेरा तुझसे दिल को लगाना
अब मुमकिन नहीं
अजनबी ऐ अजनबी

हम्म उम्मीदों की कश्ती में उड़ते हुए
बादबानों सी मेरी पतंग थी
डोर भी थोड़ी कम थी

किसी ने बनाया किसी ने उड़ाया
ते चलदी हाववं ने पेच लोवाया
माय आईज आर क्लोज बट आई कैन सी

दिल लभदा ठिकाना
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना

ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
नहीं होगा तुझसे कभी
आँखें नम हैं पर
उनकी नमी में भी होगी कमी

मेरा तुझसे दिल को लगाना
अब मुमकिन नहीं
अजनबी अजनबी

दिल लभदा ठिकाना
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना

ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
नहीं होगा तुझसे कभी
आँखें नम हैं पर
उनकी नमी में भी होगी कमी

मेरा तुझसे दिल को लगाना
अब मुमकिन नहीं
अजनबी ओ अजनबी

मुझे अब तू मिलना
नहीं होगा तुझसे कभी
आँखें नम हैं पर
उनकी नमी में भी होगी कमी

मेरा तुझसे दिल को लगाना
अब मुमकिन नहीं
अजनबी ऐ अजनबी

عکس از متن اجنابی

اشعار عجنبی ترجمه انگلیسی

मैं घर से जो निकला दूकान से
از مغازه خارج شدم
ख्वाबों को लेने तोह बंद थी
برای گرفتن رویا بسته بود
लग रही मुझे ठण्ड थी
احساس سرما کردم
किसी ने हसाया किसी ने सताया
کسی خندید کسی صدمه دیده
ते चलदी हाववं ने दिल नु सताया
ته چالدی هواان نه دیل نو ساتایا
माय आईज आर क्लोज बट आई कैन सी
چشمان من نزدیک است اما می توانم ببینم
दिल लभदा ठिकाना
محل دل لبدا
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना
بدون بهانه بدون بهانه
ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
ای غریبه، من الان می خواهم با تو ملاقات کنم
नहीं होगा तुझसे कभी
شما هرگز
आँखें नम हैं पर
چشم ها مرطوب است
उनकी नमी में भी होगी कमी
همچنین رطوبت آنها کاهش خواهد یافت
मेरा तुझसे दिल को लगाना
قلبم را به تو بچسبانم
अब मुमकिन नहीं
دیگر امکان پذیر نیست
अजनबी ऐ अजनबी
غریبه ای غریبه
हम्म उम्मीदों की कश्ती में उड़ते हुए
هوم پرواز در قایق امید
बादबानों सी मेरी पतंग थी
بادبادک من مثل پارو بود
डोर भी थोड़ी कम थी
بند ناف خیلی کوتاه بود
किसी ने बनाया किसी ने उड़ाया
کسی باعث شد کسی پرواز کند
ते चलदी हाववं ने पेच लोवाया
ته چالدی هواان نه پیچ لوایا
माय आईज आर क्लोज बट आई कैन सी
چشمان من نزدیک است اما می توانم ببینم
दिल लभदा ठिकाना
محل دل لبدا
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना
بدون بهانه بدون بهانه
ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
ای غریبه، من الان می خواهم با تو ملاقات کنم
नहीं होगा तुझसे कभी
شما هرگز
आँखें नम हैं पर
چشم ها مرطوب است
उनकी नमी में भी होगी कमी
همچنین رطوبت آنها کاهش خواهد یافت
मेरा तुझसे दिल को लगाना
قلبم را به تو بچسبانم
अब मुमकिन नहीं
دیگر امکان پذیر نیست
अजनबी अजनबी
غریبه غریبه
दिल लभदा ठिकाना
محل دل لبدا
ना कोई बहाना ना कोई फ़साना
بدون بهانه بدون بهانه
ए अजनबी मुझे अब तू मिलना
ای غریبه، من الان می خواهم با تو ملاقات کنم
नहीं होगा तुझसे कभी
شما هرگز
आँखें नम हैं पर
چشم ها مرطوب است
उनकी नमी में भी होगी कमी
همچنین رطوبت آنها کاهش خواهد یافت
मेरा तुझसे दिल को लगाना
قلبم را به تو بچسبانم
अब मुमकिन नहीं
دیگر امکان پذیر نیست
अजनबी ओ अजनबी
غریبه ای غریبه
मुझे अब तू मिलना
من الان تو را می خواهم
नहीं होगा तुझसे कभी
شما هرگز
आँखें नम हैं पर
چشم ها مرطوب است
उनकी नमी में भी होगी कमी
همچنین رطوبت آنها کاهش خواهد یافت
मेरा तुझसे दिल को लगाना
قلبم را به تو بچسبانم
अब मुमकिन नहीं
دیگر امکان پذیر نیست
अजनबी ऐ अजनबी
غریبه ای غریبه

ارسال نظر