متن آهنگ Aye Dil از Love Games [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Aye Dil: آهنگ "Aye Dil" از فیلم بالیوود "Love Games" با صدای موهان کنان. شعر این آهنگ توسط کوسار منیر نوشته شده است و موسیقی توسط سانگیت هالدیپور و سیذارت هالدیپور ساخته شده است. …

متن آهنگ آی دیل

متن آهنگ آی دیل: آهنگ "Aye Dil" از فیلم بالیوود "Love Games" با صدای موهان کنان. شعر این آهنگ توسط کوسار منیر نوشته شده است و موسیقی توسط سانگیت هالدیپور و سیذارت هالدیپور ساخته شده است.

موزیک ویدیو شامل Gaurav Arora، Tara Alisha Berry و Patralekha است

هنرمند: سونیدی چاهان

اشعار: کوثر منیر

آهنگساز: Sangeet Haldipur & Siddharth Haldipur

فیلم/آلبوم: عشق بازی

طول: 4:09

منتشر شده: 2016

برچسب: سری T

متن آهنگ آی دیل

जन्नत जन्नत चिलए दिल
दोज़ख दोज़ख दीख लाये दिल
डर रहें है टूट जाने से
कर रहें है खुद ही
खुद के टुकड़े टुकड़े

तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
चाहते हैं क्या तंग दिल
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
चाहते हैं क्या तंग दिल

जाने न दिल न-न न-न…
जाने न दिल न-न न-न…
न-न-न-ना..

हाय हाय चिलए दिल
साये साये दीख लाये दिल
डर रहें है काली रातों से
कर रहें है चाँद की
फिर क्यों टुकड़े टुकड़े

तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
चाहते हैं क्या तंग दिल
जाने न दिल न-न न-न…
जाने न दिल न-न न-न…
न-न-न-ना..

अश्क़ है या इश्क़ है मेरा
क्यों आँख से टपक रहा है दिल
को रहा है या
खुद को पा लिया है
क्यों याद चाक कर रहा हैं दिल

डर रहें है दरिया होने से
कर रहें है खुद ही
खुद के कतरे कतरे

तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
चाहते हैं क्या तंग दिल
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
चाहते हैं क्या तंग दिल

जाने न दिल न-न न-न…
जाने न दिल न-न न-न…
न-न-न-ना..

اسکرین شات متن آهنگ Aye Dil

ترجمه انگلیسی متن آهنگ Aye Dil

जन्नत जन्नत चिलए दिल
جنت جنت چیلای دل
दोज़ख दोज़ख दीख लाये दिल
دوزخ دوزخ دیخ لای دیل
डर रहें है टूट जाने से
ترس از شکستن
कर रहें है खुद ही
خودم انجامش میدم
खुद के टुकड़े टुकड़े
قطعات خود
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
تو ای دل چاهتا های کیا سنگ دیل
चाहते हैं क्या तंग दिल
چه دل تنگ میخواهد
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
تو ای دل چاهتا های کیا سنگ دیل
चाहते हैं क्या तंग दिल
چه دل تنگ میخواهد
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
न-न-न-ना..
نه نه نه نه..
हाय हाय चिलए दिल
سلام چیلی دیل
साये साये दीख लाये दिल
سايه سايه ديخ لايه ديل
डर रहें है काली रातों से
ترس از شب های تاریک
कर रहें है चाँद की
انجام دادن به ماه
फिर क्यों टुकड़े टुकड़े
پس چرا قطعات
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
تو ای دل چاهتا های کیا سنگ دیل
चाहते हैं क्या तंग दिल
چه دل تنگ میخواهد
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
न-न-न-ना..
نه نه نه نه..
अश्क़ है या इश्क़ है मेरा
اشک است یا عشق من
क्यों आँख से टपक रहा है दिल
چرا دل از چشم می چکد
को रहा है या
به چه کسی یا
खुद को पा लिया है
خودم را گرفتم
क्यों याद चाक कर रहा हैं दिल
چرا دل به یاد می آورد
डर रहें है दरिया होने से
ترس از رودخانه بودن
कर रहें है खुद ही
خودم انجامش میدم
खुद के कतरे कतरे
تکه های خود
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
تو ای دل چاهتا های کیا سنگ دیل
चाहते हैं क्या तंग दिल
چه دل تنگ میخواهد
तू ए दिल चाहता है क्या संघ दिल
تو ای دل چاهتا های کیا سنگ دیل
चाहते हैं क्या तंग दिल
چه دل تنگ میخواهد
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
जाने न दिल न-न न-न…
نمی دانم دل نـه نـا...
न-न-न-ना..
نه نه نه نه..

ارسال نظر