متن آهنگ بیجلی از گوویندا نعم مرا [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه Bijli: جدیدترین آهنگ "Bijli" برای فیلم آینده بالیوود "Govinda Naam Mera" با صدای میکا سینگ، نها کاکار و ساچین جیگر. متن آهنگ بیجلی توسط وایو نوشته شده است در حالی که آهنگ …

متن ترانه بیجلی

متن ترانه بیجلی: جدیدترین آهنگ "بیجلی" برای فیلم آینده بالیوود "Govinda Naam Mera" با صدای میکا سینگ، نها کاکار و ساچین جیگر. متن ترانه بیجلی توسط وایو نوشته شده در حالی که موسیقی آهنگ توسط ساچین جیگر ساخته شده است.

در موزیک ویدیو ویکی کاوشال و کیارا ادوانی حضور دارند

هنرمند: میکا سینگ، نها کاکار و ساچین جیگر

اشعار: وایو

آهنگساز: ساچین-جیگار

فیلم/آلبوم: Govinda Naam Mera

طول: 2:57

منتشر شده: 2022

برچسب: Sony Music India

متن ترانه بیجلی

ऐ सुनो सुनो सुनो
सबको तरसाने
मोहल्ले में आग लगाने
अपना मैजिक बरसाने
आ गयी हैं कोल्हापुर की बिजली

من !!

आई गा

नको रे नको

अयी प्यार का ये तार बड़ा लम्बा
इक चढ़ा के चढ़ गया मैं खम्बा

अरे प्यार का ये तार बड़ा लम्बा
इक चढ़ा के चढ़ गया मैं खम्बा

ललिपुर में लंदन में
आशिक गिरे दर्जन में

हो ललिपुर में लंदन में
आशिक गिरे दर्जन में
ठुमका लगा तो नज़र फिसली

हो हाय रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
ओ हाय रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली

करंट मारे बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
बिजली बिजली

ओ तू मिला आह अह आह अह आह अह
तो दिल पे कटिया पड़ी दिल पे कटिया पड़

ओ तू मिला आह अह आह अह आह अह
तो दिल पे कटिया पड़ी दिल पे कटिया पड़
जो छुआ आह अह आह अह आह
तो हो गयी खटिया खड़ी
हो गयी खटिया खड़ी

ललिपुर में लंदन में
हाय एक में सौ दर्जन में

ललिपुर में लंदन में
एक में सौ दर्जन में
तुझको मैं दिल दूंगी

हो आई रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
हो आई रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली

हो हाय रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
ओ हाय रे मेरी बिजली

बिजली बिजली बिजली बिजली
करंट मारे बिजली

बिजली बिजली बिजली बिजली
बिजली बिजली

हूँ हो हो चार सौ चालीस का करंट मारे रे
बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली
हूँ हो हो चार सौ चालीस का करंट मारे रे
बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली
हो हाय रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
ओ हाय रे मेरी बिजली
बिजली बिजली बिजली बिजली
बिजली बिजली

اسکرین شات متن آهنگ بیجلی

ترانه بیجلی ترجمه انگلیسی

ऐ सुनो सुनो सुनो
اوه گوش کن گوش کن
सबको तरसाने
همه را مشتاق کن
मोहल्ले में आग लगाने
محله را آتش زد
अपना मैजिक बरसाने
جادوی خود را بیافرین
आ गयी हैं कोल्हापुर की बिजली
برق به کلهاپور رسیده است
من !!
آه بله!!
आई गा
من آواز میخوانم
नको रे नको
ناکو ری ناکو
अयी प्यार का ये तार बड़ा लम्बा
هی این رشته عشق خیلی طولانیه
इक चढ़ा के चढ़ गया मैं खम्बा
من یکباره از تیرک بالا رفتم
अरे प्यार का ये तार बड़ा लम्बा
هی این رشته عشق خیلی طولانیه
इक चढ़ा के चढ़ गया मैं खम्बा
من یکباره از تیرک بالا رفتم
ललिपुर में लंदन में
در لندن در لالیپور
आशिक गिरे दर्जन में
عاشقان در دوجین افتادند
हो ललिपुर में लंदन में
هو در لالیپور در لندن
आशिक गिरे दर्जन में
عاشقان در دوجین افتادند
ठुमका लगा तो नज़र फिसली
وقتی رقصیدم بینایی ام را از دست دادم
हो हाय रे मेरी बिजली
سلام برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
ओ हाय रे मेरी बिजली
ای برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
करंट मारे बिजली
شوک الکتریکی
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
बिजली बिजली
قدرت رعد و برق
ओ तू मिला आह अह आह अह आह अह
آه تو گرفتی آه آه آه آه آه آه
तो दिल पे कटिया पड़ी दिल पे कटिया पड़
پس دل بریده، دل بریده است
ओ तू मिला आह अह आह अह आह अह
آه تو گرفتی آه آه آه آه آه آه
तो दिल पे कटिया पड़ी दिल पे कटिया पड़
پس دل بریده، دل بریده است
जो छुआ आह अह आह अह आह
که آه آه آه آه آه لمس کرد
तो हो गयी खटिया खड़ी
بنابراین تخت خواب ایستاده است
हो गयी खटिया खड़ी
تخت خواب ایستاده است
ललिपुर में लंदन में
در لندن در لالیپور
हाय एक में सौ दर्जन में
هی یک در صد
ललिपुर में लंदन में
در لندن در لالیپور
एक में सौ दर्जन में
یک در صد
तुझको मैं दिल दूंगी
قلبم را به تو خواهم داد
हो आई रे मेरी बिजली
هو آی ری من بجلی
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
हो आई रे मेरी बिजली
هو آی ری من بجلی
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
हो हाय रे मेरी बिजली
سلام برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
ओ हाय रे मेरी बिजली
ای برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
करंट मारे बिजली
شوک الکتریکی
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
बिजली बिजली
قدرت رعد و برق
हूँ हो हो चार सौ चालीस का करंट मारे रे
هو هو هو 440 کا فعلی ماره ری
बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق رعد و برق رعد و برق
हूँ हो हो चार सौ चालीस का करंट मारे रे
هو هو هو 440 کا فعلی ماره ری
बिजली बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق رعد و برق رعد و برق
हो हाय रे मेरी बिजली
سلام برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
ओ हाय रे मेरी बिजली
ای برق من
बिजली बिजली बिजली बिजली
رعد و برق lightning رعد و برق
बिजली बिजली
قدرت رعد و برق

ارسال نظر