متن آهنگ چدخانیان از شهزاده [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ چدخانیان: جدیدترین آهنگ چدخانیان از فیلم بالیوودی شهزاده با صدای آریجیت سینگ و نیکیتا گاندی. متن آهنگ چدخانیان توسط آی‌پی سینگ و شلوکه لال سروده شده و آهنگ …

متن آهنگ چدخانیان

متن آهنگ چدخانیان: جدیدترین آهنگ چدخانیان از فیلم بالیوودی شهزاده با صدای آریجیت سینگ و نیکیتا گاندی. متن آهنگ چدخانیان توسط آی‌پی سینگ و شلوکه لال سروده شده و موسیقی آن توسط پریتام ساخته شده است.

در موزیک ویدیو کارتیک آریان، کریتی سانون و مانیشا کویرالا حضور دارند

هنرمندان: آریجیت سینگ و نیکیتا گاندی

متن ترانه: آی‌پی سینگ و شلوک لال

آهنگساز: پریتام

فیلم/آلبوم: شهزاده

طول: 2:56

منتشر شده: 2023

برچسب: سری T

متن آهنگ چدخانیان

यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
यहां बंधू आते को है जाना
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
यहां बंधू आते को है जाना

बोले ये है बंधू तोसे
बहती नदी कहती यही
उठती घटा चलती हवा
गाती यही गाना

बोले ये है बंधू तोसे
बहती नदी कहती यही
उठती घटा चलती हवा
गाती यही गाना
कोई हो नहीं यहां
कोई हो नहीं यहां किसी का ठिकाना
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो

बोले ये है बंधू तोसे
जल की लहर कल हो कहाँ किस को खबर
बोले यही साँसों का तराना

बोले ये है बंधू तोसे
जल की लहर कल हो कहाँ किस को खबर
बोले यही साँसों का तराना
कोई हो नहीं यहां किसी का ठिकाना
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो

اسکرین شات متن آهنگ چدخانیان

متن آهنگ چدخانیان ترجمه انگلیسی

यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
برادر باید بیاید اینجا، کسی هست که برود؟
यहां बंधू आते को है जाना
برادران اینجا می آیند، باید بروند
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
برادر باید بیاید اینجا، کسی هست که برود؟
यहां बंधू आते को है जाना
برادران اینجا می آیند، باید بروند
बोले ये है बंधू तोसे
بوله یه های باندو توسه
बहती नदी कहती यही
این چیزی است که رودخانه جاری می گوید
उठती घटा चलती हवा
افزایش باد
गाती यही गाना
این آهنگ را می خواند
बोले ये है बंधू तोसे
بوله یه های باندو توسه
बहती नदी कहती यही
این چیزی است که رودخانه جاری می گوید
उठती घटा चलती हवा
افزایش باد
गाती यही गाना
این آهنگ را می خواند
कोई हो नहीं यहां
هیچکس اینجا نیست
कोई हो नहीं यहां किसी का ठिकाना
هیچکس اینجا نیست
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
برادر باید بیاید اینجا، کسی هست که برود؟
बोले ये है बंधू तोसे
بوله یه های باندو توسه
जल की लहर कल हो कहाँ किस को खबर
کی میدونه فردا موج آب کجا میشه
बोले यही साँसों का तराना
گفت این آهنگ نفس
बोले ये है बंधू तोसे
بوله یه های باندو توسه
जल की लहर कल हो कहाँ किस को खबर
کی میدونه فردا موج آب کجا میشه
बोले यही साँसों का तराना
گفت این آهنگ نفس
कोई हो नहीं यहां किसी का ठिकाना
هیچکس اینجا نیست
यहां बंधू आते को है जाना कोई हो
برادر باید بیاید اینجا، کسی هست که برود؟

ارسال نظر