متن آهنگ Daant Saiyaan Ne از Baankey Ki Crazy Baraat [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Daant Saiyaan Ne: این آهنگ توسط Vijayaa Shanker از فیلم بالیوود "Baankey Ki Crazy Baraat" خوانده شده است. شعر این آهنگ توسط راوی بسنت نوشته شده است و موسیقی آن نیز توسط ویجایا ساخته شده است.

متن آهنگ Daant Saiyaan Ne

متن آهنگ Daant Saiyaan Ne: این آهنگ توسط Vijayaa Shanker از فیلم بالیوود "Baankey Ki Crazy Baraat" خوانده شده است. شعر این آهنگ توسط راوی بسنت نوشته شده است و موسیقی نیز توسط ویجایا شانکر ساخته شده است. این فیلم توسط اعجاز خان و ایجاز خان کارگردانی شده است. در سال 2015 از طرف سری T منتشر شد.

موزیک ویدیو دارای Hazel Keech است.

هنرمند: ویجایا شانکر

ترانه: راوی بسنت

آهنگساز: ویجایا شانکر

فیلم/آلبوم: Baankey Ki Crazy Baraat

طول: 6:01

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن آهنگ Daant Saiyaan Ne

कइसन गुजरि हमरी रतिया
का बताये रमा रमा
बेदर्द ने रात भर किया
कैसन कइसन ड्रामा
दाल दे करेजवा पे कटारी सी नजरिया
खड़े खड़े लुट गए हम तो गुजरिया
दाल दे करेजवा पे कटारी सी नजरिया
खड़े खड़े लुट गए हम तो गुजरिया
गुजरिया गुजरिया गुजरिया

ऐसा चस्का मुझे लगाया
ऐसा चस्का मुझे लगाया
मेरी आदत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने
दांत सइयां ने यु गदया
मेरी हालत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने यु गदया
तेरी हालत बिगड़ गयी

ऐसा चस्का मुझे लगाया
ऐसा चस्का है
ऐसा चस्का मुझे लगाया
मेरी आदत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने
दांत सइयां ने यु गदया
मेरी हालत बिगड़ गयी
तेरी हालत बिगड़ गयी
तेरी हालत बिगड़ गयी

तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे
सइयां रे सइयां रे सइयां रे
सइयां रे सइयां रे सइयां रे
तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे

भरी दोपहर में बदन टूट जाए
करू का जातां है सबर छूट जाए

भरी दोपहर में बदन टूट जाए
करू का जातां है सबर छूट जाए
बैरी जुल्मी अरे जुल्मी
बैरी जुलमी ने यु सताया
बैरी जुलमी ने यु सताया
तेरी तबियत बिगड़ गयी

दांत सइयां ने
दांत सइयां ने यु गदया
मेरी हालत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने यु गदया
तेरी हालत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने यु गदया
तेरी हालत बिगड़ गयी

सइयां रे सइयां रे सइयां रे
तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे
कड़ाके की सर्दी पसीना पसीना
बड़ा याद आये दिसम्बर महीना
कड़ाके की सर्दी पसीना पसीना
बड़ा याद आये दिसम्बर महीना
ऐसे वैसे मुझे नचाया
ऐसे वैसे तुझे नचाए
ऐसे वैसे हाय
ऐसे वैसे मुझे नचाया
خواهش میکنم
फिर तो मैं भी लड़ गयी

दांत सइयां ने यु गदया
बैरी जुलमी ने यु सताया
ऐसे वैसे मुझे नचाया
ऐसा चस्का तुझे लगाया
तेरी हालत बिगड़ गयी
दांत सइयां ने यु गदया
तेरी हालत बिगड़ गयी.

اسکرین شات آهنگ Daant Saiyaan Ne

متن ترانه Daant Saiyaan Ne ترجمه انگلیسی

कइसन गुजरि हमरी रतिया
کیسان گجری هاماری راتیا
का बताये रमा रमा
به من بگو راما
बेदर्द ने रात भर किया
بادر تمام شب این کار را کرد
कैसन कइसन ड्रामा
درام کیسون کیسون
दाल दे करेजवा पे कटारी सी नजरिया
دال د کارجوا په کاتاری سی ویو
खड़े खड़े लुट गए हम तो गुजरिया
ما را ایستاده دزدیدند
दाल दे करेजवा पे कटारी सी नजरिया
دال د کارجوا په کاتاری سی ویو
खड़े खड़े लुट गए हम तो गुजरिया
ما را ایستاده دزدیدند
गुजरिया गुजरिया गुजरिया
گوجاریا گوجاریا گوجاریا
ऐसा चस्का मुझे लगाया
اینجوری مزه من رو گرفت
ऐसा चस्का मुझे लगाया
اینجوری مزه من رو گرفت
मेरी आदत बिगड़ गयी
من به آن عادت کردم
दांत सइयां ने
دندان saiyan ne
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
मेरी हालत बिगड़ गयी
حالم بدتر شد
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
ऐसा चस्का मुझे लगाया
اینجوری مزه من رو گرفت
ऐसा चस्का है
چنین طعمی
ऐसा चस्का मुझे लगाया
اینجوری مزه من رو گرفت
मेरी आदत बिगड़ गयी
من به آن عادت کردم
दांत सइयां ने
دندان saiyan ne
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
मेरी हालत बिगड़ गयी
حالم بدتر شد
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे
تورا سایان ری سایان ری سایان ر
सइयां रे सइयां रे सइयां रे
saiyan re saiyan re saiyan re
सइयां रे सइयां रे सइयां रे
saiyan re saiyan re saiyan re
तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे
تورا سایان ری سایان ری سایان ر
भरी दोपहर में बदन टूट जाए
بدن شکسته در بعد از ظهر
करू का जातां है सबर छूट जाए
کارو می رود، صبر از بین می رود
भरी दोपहर में बदन टूट जाए
بدن شکسته در بعد از ظهر
करू का जातां है सबर छूट जाए
کارو می رود، صبر از بین می رود
बैरी जुल्मी अरे जुल्मी
بری زلمی هی زلمی
बैरी जुलमी ने यु सताया
بری جلمی اذیتت کرد
बैरी जुलमी ने यु सताया
بری جلمی اذیتت کرد
तेरी तबियत बिगड़ गयी
تو مریض شدی
दांत सइयां ने
دندان saiyan ne
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
मेरी हालत बिगड़ गयी
حالم بدتر شد
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
सइयां रे सइयां रे सइयां रे
saiyan re saiyan re saiyan re
तोरा सइयां रे सइयां रे सइयां रे
تورا سایان ری سایان ری سایان ر
कड़ाके की सर्दी पसीना पसीना
عرق سرد
बड़ा याद आये दिसम्बर महीना
ماه دسامبر بزرگ را به خاطر بسپار
कड़ाके की सर्दी पसीना पसीना
عرق سرد
बड़ा याद आये दिसम्बर महीना
ماه دسامبر بزرگ را به خاطر بسپار
ऐसे वैसे मुझे नचाया
باعث شد اینجوری برقصم
ऐसे वैसे तुझे नचाए
تو را دوست ندارم
ऐसे वैसे हाय
سلام اینطوری
ऐसे वैसे मुझे नचाया
باعث شد اینجوری برقصم
خواهش میکنم
سپس
फिर तो मैं भी लड़ गयी
بعد من هم دعوا کردم
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
बैरी जुलमी ने यु सताया
بری جلمی اذیتت کرد
ऐसे वैसे मुझे नचाया
باعث شد اینجوری برقصم
ऐसा चस्का तुझे लगाया
اینجوری مزه تو را گرفت
तेरी हालत बिगड़ गयी
وضعیت شما بدتر شد
दांत सइयां ने यु गदया
دندان سایان جنگ کرد
तेरी हालत बिगड़ गयी.
حال شما بدتر شد

ارسال نظر