متن آهنگ Desi Look از Ek Paheli Leela [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه Desi Look: آهنگ Desi Look از فیلم بالیوودی Ek Paheli Leela با صدای کانیکا کاپور. متن ترانه توسط راکش کومار و موسیقی آهنگ توسط …

متن آهنگ Desi Look

متن آهنگ Desi Look: آهنگ Desi Look از فیلم بالیوود "Ek Paheli Leela" با صدای کانیکا کاپور. متن ترانه توسط راکش کومار و موسیقی آهنگ توسط بالجیت سینگ پادام ساخته شده است.

موزیک ویدیو دارای Sunny Leone است

هنرمند: کانیکا کاپور

اشعار: راکش کومار

آهنگساز: بالجیت سینگ پادام

فیلم/آلبوم: اک پهلوی لیلا

طول: 2:11

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن آهنگ Desi Look

गोर गोर छोकरे
गोर गोर छोकरे
गोर गोर छोकरे

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

मैं झूमका लगा के नाचूं
मैं ठुमका लगा के नाचूं
मैं झूमका लगा के नाचूं
मैं ठुमका लगा के नाचूं
न ुझको टोक रे..

मेरी देसी
मेरी देसी देसी देसी..

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

ले चल अपने नाल सोनिये
ले चल अपने णाल
ले चल अपने नाल सोनिये
ले चल अपने..

ले चल अपने नाल सोनिये
ले चल अपने णाल
ले चल अपने नाल सोनिये
ले चल अपने..

मेरा सोहना सहा मुखडा
है मून का टुकड़ा
कहन्दे ने तारे
कहन्दे ने तारे
मरते हैं मुझपे ​​हो यार कँवरे

एक आँख मुझपे
मेरी देसी
मेरी देसी देसी देसी…

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर….
गोर गोर छोकरे

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर….
गोर गोर छोकरे

चूड़ियाँ खनके ओए होए
हाथ में चमके हाय हाय
चोरी से सुनते यार थम थम के

चूड़ियाँ खनके ओए होए
हाथ में चमके हाय हाय
चोरी से सुनते यार थम थम के

ये करना चाहे सिग्न वीगन दिल वाली हुे

मेरी देसी
मेरी देसी देसी देसी..

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक
मेरी देसी लुक पे
हो मर गए गोर गोर…
गोर गोर छोकरे

اسکرین شات متن آهنگ Desi Look

متن ترانه Desi Look ترجمه انگلیسی

गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मैं झूमका लगा के नाचूं
می رقصم و می رقصم
मैं ठुमका लगा के नाचूं
می رقصم و می رقصم
मैं झूमका लगा के नाचूं
می رقصم و می رقصم
मैं ठुमका लगा के नाचूं
می رقصم و می رقصم
न ुझको टोक रे..
حرفم را قطع نکن..
मेरी देसी
دسی من
मेरी देसी देसी देसी..
دسی دسی دسی من..
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
ले चल अपने नाल सोनिये
جفت خود را بردارید و بخوابید
ले चल अपने णाल
بند ناف خود را بردارید
ले चल अपने नाल सोनिये
جفت خود را بردارید و بخوابید
ले चल अपने..
خودت را بگیر..
ले चल अपने नाल सोनिये
جفت خود را بردارید و بخوابید
ले चल अपने णाल
بند ناف خود را بردارید
ले चल अपने नाल सोनिये
جفت خود را بردارید و بخوابید
ले चल अपने..
خودت را بگیر..
मेरा सोहना सहा मुखडा
Mera Sohna Saha Mukhda
है मून का टुकड़ा
تکه ماه
कहन्दे ने तारे
می گویند ستاره ها
कहन्दे ने तारे
می گویند ستاره ها
मरते हैं मुझपे ​​हो यार कँवरे
تو بر من بمیری
एक आँख मुझपे
یک چشم به من
मेरी देसी
دسی من
मेरी देसी देसी देसी…
دسی دسی دسی من…
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर….
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर….
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
चूड़ियाँ खनके ओए होए
النگو khanke oye hoye
हाथ में चमके हाय हाय
درخشش در دست سلام سلام
चोरी से सुनते यार थम थम के
دوست مخفیانه گوش می دهد
चूड़ियाँ खनके ओए होए
النگو khanke oye hoye
हाथ में चमके हाय हाय
درخشش در دست سلام سلام
चोरी से सुनते यार थम थम के
دوست مخفیانه گوش می دهد
ये करना चाहे सिग्न वीगन दिल वाली हुे
یه کارنا چاه علامت وگان دیل ولی هوک په
मेरी देसी
دسی من
मेरी देसी देसी देसी..
دسی دسی دسی من..
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक
نگاه دسی من
मेरी देसी लुक पे
در نگاه دسی من
हो मर गए गोर गोर…
بله، شما مردید.
गोर गोर छोकरे
گور گور پسران

ارسال نظر