متن آهنگ Dil Dola Re از الهه های خشمگین هندی [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Dil Dola Re: آهنگ 'Dil Dola Re' از فیلم بالیوود 'Angry Indian Goddesses' با صدای پراتیچی موهاپاترا. متن آهنگ توسط دکتر سواپنیل سالکار نوشته شده است و موسیقی آهنگ …

متن آهنگ دل دولا ر

متن آهنگ Dil Dola Re: آهنگ 'Dil Dola Re' از فیلم بالیوود 'Angry Indian Goddesses' با صدای پراتیچی موهاپاترا. متن آهنگ توسط دکتر سواپنیل سالکار نوشته شده است و موسیقی آهنگ توسط Ashish Prabhu Ajgaonkar ساخته شده است.

در موزیک ویدیو آمریت ماگهرا حضور دارد

هنرمند: پراتیچی موهاپاترا

ترانه: دکتر سواپنیل سالکار

آهنگساز: Ashish Prabhu Ajgaonkar

فیلم/آلبوم: الهه های خشمگین هندی

طول: 2:44

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن آهنگ دل دولا ر

तेरी ते तञ्च ुम्मरिया
लदाय नाज़िया
तेरी ते तञ्च ुम्मरिया
जीरो फिगुरिया
गलियों से जाए
मेरा दिल ललचाये
من…

तू दीखता है सिंघम
मेरे पहले यू डॉन'टी के
तू दीखता है सिंघम
होने दे संगम
चिपकू बदनसे
जैसे हो चिग्गाम

मैं आई ले कर ास
पर नाह बूझि मेरी प्यास
मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
मेरे प्यार एटम बम
आशिकों का निकले दम
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
मैं चोरी नंबर ओने
स्टाफ मेकिंग फन
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे

कई लेने आए थे
कई लेने आएंगे
मेरी ठोककर कहा
के रट जाएंगे
कोई कुरान कहता है
कोई टॉनिक पिता है
पर मेरे साथ नाह कोई जीता है

दीखता नाह कोई
गबबरू जो देदे
दीखता नाह कोई
गबबरू जो देदे
मेरे जिस्सम को
फैशन का लेशन

मैं आई ले कर ास
पर नाह बूझि मेरी प्यास
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
मैं चोरी नंबर ओने
स्टाफ मेकिंग फन
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे

اسکرین شات متن آهنگ Dil Dola Re

متن ترانه دل دولا ری ترجمه انگلیسی

तेरी ते तञ्च ुम्मरिया
تری ته تنچ اوماریا
लदाय नाज़िया
لادی نازیا
तेरी ते तञ्च ुम्मरिया
تری ته تنچ اوماریا
जीरो फिगुरिया
صفر فیگوریا
गलियों से जाए
از خیابان ها عبور کنید
मेरा दिल ललचाये
قلبم را وسوسه کن
من…
سلام…
तू दीखता है सिंघम
تو دیختا های سینگام
मेरे पहले यू डॉन'टी के
قبل از من شما این کار را نمی کنید
तू दीखता है सिंघम
تو دیختا های سینگام
होने दे संगम
بگذار تلاقی وجود داشته باشد
चिपकू बदनसे
چیپکو بادناسه
जैसे हो चिग्गाम
مثل چیگام
मैं आई ले कर ास
آمدم و گرفتم
पर नाह बूझि मेरी प्यास
اما تشنگی ام را سیراب نکرد
मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
قلب من قلب من قلب من می لرزد
मेरे प्यार एटम बम
بمب اتم عشق من
आशिकों का निकले दम
عاشقان از نفس افتاده
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
مرا دیل مرا دیل دولا ری
मैं चोरी नंबर ओने
من شماره یک را دزدیدم
स्टाफ मेकिंग फन
کارکنان مسخره می کنند
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
مرا دیل مرا دیل دولا ری
कई लेने आए थे
خیلی ها برای برداشتن آمدند
कई लेने आएंगे
بسیاری برای جمع آوری خواهند آمد
मेरी ठोककर कहा
من رو بزن
के रट जाएंगे
خواهد چرخید
कोई कुरान कहता है
یکی میگه قرآن
कोई टॉनिक पिता है
نه پدر مقوی
पर मेरे साथ नाह कोई जीता है
اما هیچ کس با من برنده نمی شود
दीखता नाह कोई
هیچ کس قابل مشاهده نیست
गबबरू जो देदे
گابارو جو دده
दीखता नाह कोई
هیچ کس قابل مشاهده نیست
गबबरू जो देदे
گابارو جو دده
मेरे जिस्सम को
به بدن من
फैशन का लेशन
درس مد
मैं आई ले कर ास
آمدم و گرفتم
पर नाह बूझि मेरी प्यास
اما تشنگی ام را سیراب نکرد
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
مرا دیل مرا دیل دولا ری
मैं चोरी नंबर ओने
من شماره یک را دزدیدم
स्टाफ मेकिंग फन
کارکنان مسخره می کنند
मेरा दिल मेरा दिल डोला रे
مرا دیل مرا دیل دولا ری

ارسال نظر