اشعار عشق من باجتی های غانتی از عشق در پای مربع [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Ishq Mein Bajti Hai Ganti: جدیدترین آهنگ "Ishq Mein Bajti Hai Ganti" برای فیلم آینده بالیوود "Love Per Square Foot" با صدای اودیت نارایان. متن آهنگ توسط …

متن آهنگ عشق من باجتی های غانتی

متن ترانه عشق من بجتی های غانتی: جدیدترین آهنگ "Ishq Mein Bajti Hai Ganti" برای فیلم آینده بالیوود "Love Per Square Foot" با صدای اودیت نارایان. شعر ترانه توسط گوپال دات سروده شده و موسیقی آن را سهیل سن و آناند باجپای بر عهده داشته اند.

موزیک ویدیو شامل ویکی کاوشال و انگیرا دار می‌شود

هنرمند: Udit Narayan

ترانه: گوپال دات

آهنگساز: سهیل سن و آناند باجپای

فیلم/آلبوم: Love Per Square Foot

طول: 2:09

منتشر شده: 2018

برچسب: شرکت موسیقی Zee

متن آهنگ عشق من باجتی های غانتی

टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
इश्क़ मे बजती है घंटी
शादी मे बजता है बैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
इश्क़ मे बजती है घंटी
शादी मे बजता है बैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
शादी तो दाना है
तुझको फसाना है
लोगो की मत सुनना
जालिम जमाना है
इश्क़ मे बजती है घंटी
शादी मे बजता है बैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
ओ इश्क़ मे बजती है घंटी
शादी मे बजता है बैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा

हे इश्क़ करना है ज़रूरी
शादी बस खाना पूरी
इश्क़ के गुलछर्रे मे कट सकती थी उम्र
शादी के वरमाला से तुझपे फंडा डाला है
आखरी दम तक अब ना ले पाएगा साँस भी पूरे
अब है बचना तेरा है मुश्किल क्यू ना का
शादी है रिलिटी चेक
इश्क़ है लाला लैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
ओ शादी है रिलिटी चेक
इश्क़ है लाला लैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
इश्क़ मे बजती है घंटी
शादी मे बजता है बैंड
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा
टन तानना टन टन घंटा

اسکرین شات متن آهنگ عشق من بجتی های غانتی

متن ترانه ایشق من بجتی های غانتی ترجمه انگلیسی

टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
इश्क़ मे बजती है घंटी
زنگ عاشقانه به صدا در می آید
शादी मे बजता है बैंड
گروه موزیک عروسی
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
इश्क़ मे बजती है घंटी
زنگ عاشقانه به صدا در می آید
शादी मे बजता है बैंड
گروه موزیک عروسی
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
शादी तो दाना है
ازدواج یک دانه است
तुझको फसाना है
باید به دام بیاندازی
लोगो की मत सुनना
به حرف مردم گوش نده
जालिम जमाना है
زمان بدی است
इश्क़ मे बजती है घंटी
زنگ عاشقانه به صدا در می آید
शादी मे बजता है बैंड
گروه موزیک عروسی
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
ओ इश्क़ मे बजती है घंटी
آه عشق زنگ میزند
शादी मे बजता है बैंड
گروه موزیک عروسی
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
हे इश्क़ करना है ज़रूरी
عشق ورزیدن لازم است
शादी बस खाना पूरी
پوری غذا اتوبوس عروسی
इश्क़ के गुलछर्रे मे कट सकती थी उम्र
زندگی را می شد در دسته گل عشق برید
शादी के वरमाला से तुझपे फंडा डाला है
از گلدسته ازدواج پول انداختی.
आखरी दम तक अब ना ले पाएगा साँस भी पूरे
تا آخرین نفس قادر به نفس کشیدن نیست
अब है बचना तेरा है मुश्किल क्यू ना का
حالا باچنا ترا های مشکیل است چرا نمی توانید بفهمید
शादी है रिलिटी चेक
ازدواج بررسی واقعیت است
इश्क़ है लाला लैंड
سرزمین عشق های لالا
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
ओ शादी है रिलिटी चेक
ای ازدواج بررسی واقعیت است
इश्क़ है लाला लैंड
سرزمین عشق های لالا
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
इश्क़ मे बजती है घंटी
زنگ عاشقانه به صدا در می آید
शादी मे बजता है बैंड
گروه موزیک عروسی
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت
टन तानना टन टन घंटा
تن وسعت تن تن ساعت

ارسال نظر