متن آهنگ کیا خویا از خاموشیان [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ کیا خویا: آهنگ کیا خویا از فیلم بالیوودی "خاموشیان" با صدای نوید جعفر. شعر این آهنگ توسط راشمی سینگ و موسیقی توسط جیت گانگولی ساخته شده است. موسیقی …

متن آهنگ کیا خویا

متن آهنگ کیا خویا: آهنگ "کیا خویا" از فیلم بالیوودی "خاموشیان" با صدای نوید جعفر. شعر این آهنگ توسط راشمی سینگ و موسیقی توسط جیت گانگولی ساخته شده است.

در موزیک ویدیو علی فضل و سپنا پابی حضور دارند

هنرمند: نوید جعفر

ترانه: راشمی سینگ

آهنگساز: Jeet Ganguly

فیلم/آلبوم: خاموشیان

طول: 2:43

منتشر شده: 2015

برچسب: Sony Music Entertainment

متن آهنگ کیا خویا

मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
राहों की ऊँगली थामे चलते चले

न ख़ुशी और न ग़म हो जहां
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

जो हो गया है वह होना था
जो हो रहा है वह होयेगा
काहे है कोसे लकीरों को
पायेगा वही जो बोयेगा
हो नए कुछ सवेरे जहां
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

क़दमों को कर अपने आवारा
मौसम न होंगे ये दोबारा
जीत न पायेगा वह जग में
खुद से जो पहले से हो हारा
कुछ नए से वह सपने जहां
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
राहों की ऊँगली थामे चलते चले

न ख़ुशी और न ग़म हो जहां
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

क्या खोया क्या पाया
इतना क्यों सोचे है
तू है नदिया
क्यूँ खुदको रोके है

اسکرین شات متن آهنگ کیا خویا

ترانه کیا خویا ترجمه انگلیسی

मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
حالا از دنیا دور شو
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
به راه رفتن در مسیر ادامه دهید
मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
حالا از دنیا دور شو
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
به راه رفتن در مسیر ادامه دهید
न ख़ुशी और न ग़म हो जहां
جایی که نه شادی هست و نه غم
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह
مکانی را پیدا کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
जो हो गया है वह होना था
آنچه اتفاق افتاد قرار بود
जो हो रहा है वह होयेगा
آنچه اتفاق می افتد رخ خواهد داد
काहे है कोसे लकीरों को
چرا خطوط
पायेगा वही जो बोयेगा
هر چه بکارد درو می کند
हो नए कुछ सवेरे जहां
صبح های جدیدی وجود دارد که در آن
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह
مکانی را پیدا کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
क़दमों को कर अपने आवारा
پا بر روی لوفر خود بگذار
मौसम न होंगे ये दोबारा
این فصل دیگر تکرار نخواهد شد
जीत न पायेगा वह जग में
او در جهان برنده نخواهد شد
खुद से जो पहले से हो हारा
خود گم شده
कुछ नए से वह सपने जहां
جایی که رویاهای چیزی جدید است
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह
مکانی را پیدا کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
حالا از دنیا دور شو
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
به راه رفتن در مسیر ادامه دهید
मेरे मानन चल दुनिया से अब दूर चले
حالا از دنیا دور شو
राहों की ऊँगली थामे चलते चले
به راه رفتن در مسیر ادامه دهید
न ख़ुशी और न ग़म हो जहां
جایی که نه شادی هست و نه غم
ढून्ढ ले कोई ऐसी जगह
مکانی را پیدا کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن
क्या खोया क्या पाया
چه چیزی را از دست داد چه به دست آورد
इतना क्यों सोचे है
چرا اینقدر فکر کنید
तू है नदिया
تو نادیا هستی
क्यूँ खुदको रोके है
چرا خودتو متوقف کن

ارسال نظر