متن آهنگ معصوم سا از مدعی [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ معصوم سا: آهنگ «معصوم سا» از فیلم بالیوودی «مداراری» با صدای سوخویندر سینگ. شعر این ترانه توسط ارشاد کمیل سروده شده و موسیقی آن را ایندر باورا سروده است و …

متن آهنگ معصوم سا

متن آهنگ معصوم سا: آهنگ "معصوم سا" از فیلم بالیوودی "مدااری" با صدای سوخویندر سینگ. شعر این ترانه توسط ارشاد کمیل سروده شده و موسیقی آن توسط ایندر باورا و سانی باورا سروده شده است.

در موزیک ویدیو عرفان خان حضور دارد

هنرمند: سوخویندر سینگ

شعر: ارشاد کمیل

ترکیب: Inder Bawra & Sunny Bawra

فیلم/آلبوم: مداری

طول: 3:16

منتشر شده: 2016

برچسب: سری T

متن آهنگ معصوم سا

पलने में चाँद ुत्र
खूबसूरत ख्वाब जैसा
गोद में उसको उठता तो
मुझे लगता था वैसा.

सारा जहाँ मेरा हुआ
सारा जहाँ मेरा हुआ
सुबह की वह पहली दुआ या
फूल रेशम का.

मासूम सा मासूम सा
मेरे आस पास था
मासूम सा
मासूम सा.

एक कमरा था मगर
सारा ज़माना था वहां
खेल भी थे और ख़ुशी थी
दोस्ताना था वहां
चार दीवारों में रहती
थी हज़ारों मस्तियाँ

थे वही पैट वॉर भी
सागर भी थे और कश्तियाँ
थे वही पैट वॉर भी
सागर भी थे और कश्तियाँ

मेरी तो वह पेहचान था
मेरी तो वह पेहचान था
या यूँ कहो की जान था वह
चाँद आगाँ का..

मासूम सा मासूम सा
मेरे आस पास था
मासूम सा
मासूम सा.
मासूम सा..हो मासूम सा

اسکرین شات متن آهنگ معصوم ص

متن آهنگ معصوم سا ترجمه انگلیسی

पलने में चाँद ुत्र
ماه در گهواره
खूबसूरत ख्वाब जैसा
مثل یک رویای زیبا
गोद में उसको उठता तो
اگر در دامانش بیدار شود
मुझे लगता था वैसा.
من فکر کردم
सारा जहाँ मेरा हुआ
همه جاهایی که مال من اتفاق افتاد
सारा जहाँ मेरा हुआ
همه جاهایی که مال من اتفاق افتاد
सुबह की वह पहली दुआ या
اولین نماز صبح
फूल रेशम का.
گل های ابریشم.
मासूम सा मासूम सा
بی گناه بی گناه
मेरे आस पास था
اطرافم بود
मासूम सा
مثل بی گناه
मासूम सा.
بی گناه
एक कमरा था मगर
یک اتاق بود
सारा ज़माना था वहां
تمام دنیا آنجا بود
खेल भी थे और ख़ुशी थी
بازی و شادی وجود داشت
दोस्ताना था वहां
آنجا دوستانه بود
चार दीवारों में रहती
زندگی در چهار دیوار
थी हज़ारों मस्तियाँ
هزاران سرگرمی وجود داشت
थे वही पैट वॉर भी
همان جنگ پات وجود داشت
सागर भी थे और कश्तियाँ
دریاها و قایق ها وجود داشت
थे वही पैट वॉर भी
همان جنگ پات وجود داشت
सागर भी थे और कश्तियाँ
دریاها و قایق ها وجود داشت
मेरी तो वह पेहचान था
می دانستم
मेरी तो वह पेहचान था
می دانستم
या यूँ कहो की जान था वह
یا فقط بگو که او زندگی بود
चाँद आगाँ का..
آتش ماه..
मासूम सा मासूम सा
بی گناه بی گناه
मेरे आस पास था
اطرافم بود
मासूम सा
مثل بی گناه
मासूम सा.
بی گناه
मासूम सा..हो मासूम सा
بی گناه..هو بی گناه

ارسال نظر