متن آهنگ Nachan Farrate From All Is Well [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه Nachan Farrate: آهنگ "Nachan Farrate" از فیلم بالیوود "همه چیز خوب است" با صدای کانیکا کاپور و Meet Bros Anjjan. متن آهنگ توسط کومار نوشته شده است و موسیقی آهنگ …

متن ترانه Nachan Farrate

متن ترانه Nachan Farrate: آهنگ 'Nachan Farrate' از فیلم بالیوود 'همه چیز خوب است' با صدای کانیکا کاپور و Meet Bros Anjjan. متن ترانه توسط کومار نوشته شده است و موسیقی آهنگ توسط Meet Bros Anjjan ساخته شده است.

در موزیک ویدیو آبیشک باچان و سوناکشی سینها حضور دارند

هنرمند: کانیکا کاپور و با برادران انجان آشنا شوید

اشعار: کوماار

آهنگساز: Meet Bros Anjjan

فیلم/آلبوم: همه چیز خوب است

طول: 3:31

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن ترانه Nachan Farrate

वाज्दा पुंजबियन डा ढोल वे
धोलकी ते चम् चम् रोल वे
वाज्दा पुंजबियन डा ढोल वे
धोलकी ते चम् चम् रोल वे
दे दे मैनू परमिशन
नाच मेरे कोल-कॉल कॉल वे

पा के कूदियों हार पूरे नौ-लाख दे
नाचों मेरे णाल देसी ढ़ोलक ते

हो..पेग पी के टेरियन अखियाँ डा
मैं डॉलर वारा लखन जे तू नचदी रावे

मैं नाचन
मैं नाचन फर्राटे मार्के
आज तेरे नाल फंक्शन पे
मैं नाचन फर्राटे मार्के
आज तेरे नाल फंक्शन पे
ना बैठा मैं तो हार के
आज तेरे नाल फंक्शन पे

हो..पेग पी के टेरियन अखियाँ डा
मैं डॉलर वारा लखन जे तू नचदी रावे

मैं नचाएंगी शर्म उतार के..
मैं नचाएंगी शर्म उतार के
आज तेरे नाल फंक्शन पे
तू नाचे फ़र्राटे मारके
आज मेरे नाल फंक्शन ते

नाच नाच नाच बेबी मीतों के नाल
नाच नाच नाच बेबी मीतों के
नाच नाच नाच बेबी मीतों के नाल
नाच नाच नाच बेबी मीतों के

कंगना ये तेरे हाथों में नचदा
खान-खान की बीट पे छान-छन वाज्दा
मन जावे मन जावे माहि मेरा मन जावे
तू सोन्या ओ मेरे नाल ही जच्दा
आज कैमरा निकल
सेल्फी खींचा तेरे नाल
मैं दिखवा
मैं स्टाइल दिखावा स्तर पे
आज तेरे नाल फंक्शन पे
मैं नाचन फर्राटे मार्के
आज तेरे नाल फंक्शन पे
ना बैठा मैं तो हार के
आज तेरे नाल फंक्शन पे

من ..

اسکرین شات از متن ترانه Nachan Farrate

متن ترانه Nachan Farrate ترجمه انگلیسی

वाज्दा पुंजबियन डा ढोल वे
وجدا پنجابیان دا ذهول وی
धोलकी ते चम् चम् रोल वे
دهلکی ته چم چم رول وه
वाज्दा पुंजबियन डा ढोल वे
وجدا پنجابیان دا ذهول وی
धोलकी ते चम् चम् रोल वे
دهلکی ته چم چم رول وه
दे दे मैनू परमिशन
به من اجازه بده
नाच मेरे कोल-कॉल कॉल वे
رقص برای من تماس - تماس تماس راه
पा के कूदियों हार पूरे नौ-लाख दे
گرفتن گردنبند پرش کل نه میلیون می دهد
नाचों मेरे णाल देसी ढ़ोलक ते
با من روی طبل های کانتری برقص
हो..पेग पी के टेरियन अखियाँ डा
Ho..Peg PK Terrian Eyes Dr
मैं डॉलर वारा लखन जे तू नचदी रावे
اگر به رقصیدن ادامه دهید، دلار می نویسم
मैं नाचन
من میرقصم
मैं नाचन फर्राटे मार्के
من در حال رقصیدن مارک فرات هستم
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
मैं नाचन फर्राटे मार्के
من در حال رقصیدن مارک فرات هستم
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
ना बैठा मैं तो हार के
من ننشستم و باختم
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
हो..पेग पी के टेरियन अखियाँ डा
Ho..Peg PK Terrian Eyes Dr
मैं डॉलर वारा लखन जे तू नचदी रावे
اگر به رقصیدن ادامه دهید، دلار می نویسم
मैं नचाएंगी शर्म उतार के..
اصلی ناچاینجی شرم اوتار که..
मैं नचाएंगी शर्म उतार के
من شرم را خواهم رقصید
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
तू नाचे फ़र्राटे मारके
می رقصی و گوز می زنی
आज मेरे नाल फंक्शन ते
امروز با من در عملکرد
नाच नाच नाच बेबी मीतों के नाल
رقص رقص رقص عزیزم با دوستان
नाच नाच नाच बेबी मीतों के
رقص رقص رقص دوستان عزیزم
नाच नाच नाच बेबी मीतों के नाल
رقص رقص رقص عزیزم با دوستان
नाच नाच नाच बेबी मीतों के
رقص رقص رقص دوستان عزیزم
कंगना ये तेरे हाथों में नचदा
این دستبند در دستان شما می رقصد
खान-खान की बीट पे छान-छन वाज्दा
ضرب غذا به خوبی پخش می شود
मन जावे मन जावे माहि मेरा मन जावे
من جاو من جاو ماهی مرا من جاو
तू सोन्या ओ मेरे नाल ही जच्दा
تو، سونیا، همان منی
आज कैमरा निकल
دوربین امروز بیرون آمد
सेल्फी खींचा तेरे नाल
سلفی با شما گرفته شده است
मैं दिखवा
نشونش دادم
मैं स्टाइल दिखावा स्तर पे
من سبک نمایش سطح
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
मैं नाचन फर्राटे मार्के
من در حال رقصیدن مارک فرات هستم
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
ना बैठा मैं तो हार के
من ننشستم و باختم
आज तेरे नाल फंक्शन पे
امروز در عملکرد با شما
من ..
هوی هوی.

ارسال نظر