متن آهنگ ناینا شاطر باده از عشق که فاندای [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه ناینا شاطر باده: آهنگ "ناینا شاتر باده" از فیلم بالیوود "Love Ke Funday" با صدای سوخویندر سینگ. شعر این آهنگ توسط فیض انور سروده شده است. موسیقی آهنگ توسط …

متن آهنگ ناینا شاطر باده

متن ترانه ناینا شاطر باده: آهنگ "ناینا شاطر باده" از فیلم بالیوود "Love Ke Funday" با صدای سوخویندر سینگ. شعر این آهنگ توسط فیض انور سروده شده است. موسیقی آهنگ توسط پراکاش پرابهاکار ساخته شده است.

این موزیک ویدیو شامل سوخویندر سینگ، صوفی گولاتی و شالین باانوت است

هنرمند: سوخویندر سینگ

ترانه: فیض انور

آهنگساز: پراکاش پرابهاکار

فیلم/آلبوم: Love Ke Funday

طول: 1:57

منتشر شده: 2016

برچسب: شرکت موسیقی Zee

متن آهنگ ناینا شاطر باده

नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े

इनमे जो फंस गया
समझो वो फंस गया
गली गली में किंतने ही
नैनो के माले पड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े

नैनो के खेल में
हार भी जीत भी
नैनो ने तोड़ दी
दुनिया की रीत भी

नैनो के खेल में
हार भी जीत भी
नैनो ने तोड़ दी
दुनिया की रीत भी
नैने उठाये फ़िटने
नैनो में फंस गए कितने
नैनो में फंस गए कितने
खून खराबा कर डाले
जब भी ये जिद पे अड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
नैना शातिर बड़े
من ..

اسکرین شات متن آهنگ ناینا شاطر باده

متن ترانه ناینا شاطر باده ترجمه انگلیسی

नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
इनमे जो फंस गया
که در آن گیر کرده است
समझो वो फंस गया
حدس بزن گیر کرده
गली गली में किंतने ही
چند تا در هر خیابان
नैनो के माले पड़े
گلدسته های نانو
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैनो के खेल में
در بازی نانو
हार भी जीत भी
باخت و برد
नैनो ने तोड़ दी
نانو شکست
दुनिया की रीत भी
راه دنیا
नैनो के खेल में
در بازی نانو
हार भी जीत भी
باخت و برد
नैनो ने तोड़ दी
نانو شکست
दुनिया की रीत भी
راه دنیا
नैने उठाये फ़िटने
نائین اوتای فیتنه
नैनो में फंस गए कितने
چند نفر در نانو گیر کردند
नैनो में फंस गए कितने
چند نفر در نانو گیر کردند
खून खराबा कर डाले
خون ریختن
जब भी ये जिद पे अड़े
هر وقت اصرار کرد
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
नैना शातिर बड़े
ناینا شاطر باده
من ..
ناینا..

ارسال نظر