متن ترانه پاتلی گالی از تالوار [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه پاتلی گالی: آهنگ "پاتلی گالی" از فیلم بالیوود "تالوار" با صدای سوخویندر سینگ. شعر این آهنگ توسط گلزار و موسیقی توسط ویشال بهاردواج ساخته شده است. این فیلم …

متن ترانه پاتلی گالی

متن ترانه پاتلی گالی: آهنگ "پاتلی گالی" از فیلم بالیوود "تالوار" با صدای سوخویندر سینگ. شعر این آهنگ توسط گلزار و موسیقی توسط ویشال بهاردواج ساخته شده است. این فیلم به کارگردانی مگنا گلزار است. در سال 2015 از طرف سری T منتشر شد.

در موزیک ویدیو عرفان خان حضور دارد

هنرمند: سوخویندر سینگ

شعر: گلزار

آهنگساز: ویشال بهاردواج

فیلم/آلبوم: تالوار

طول: 1:30

منتشر شده: 2015

برچسب: سری T

متن ترانه پاتلی گالی

धार लगानी
हो के चक्की पिसानी
हो पतली गली आना

मूछ बनानी हो
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
अरे पतली गली आना

धार लगानी
हो के चक्की पिसानी
हो पतली गली आना

मूछ बनानी हो
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
अरे पतली गली आना

पतली गली में फिसलन है
अरे काई भरी सीलन है
हो ज़रा पुंजे उठाके आना
आना जी ज़रा पुंजे उठाके आना
आना जी ज़रा पुंजे उठाके आना
ो ज़रा पुंजे उठाके आना
पतली गली आना

धार लगानी
हो के चक्की पिसानी
हो पतली गली आना
आना जी ज़रा पतली गली आना

पतली गली में सारे गूँजे
कांगियाँ बेच रहे हैं
अरे फांसी गले में डाल के मामू
रस्सियाँ बेच रहे हैं
गंजे कांगियाँ बेच रहे हैं
मामू रस्सियाँ बेच रहे

गरम हवा का झोंका
गली में कोई भोंका
है भोंका ज़रा
दुम दबा के आने

मूछ बनानी हो
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
अरे पतली गली आना

पतली पतली गली
पतली पतली गली
पतली गली आना
भैयाजी मेरी पतली गली आना
पतली गली आना

गुठली से रह जाते है
जो पूरे आते हैं
आम लोग इस गली में अक्सर
चूस लिए जाते हैं

गुठली से रह जाते है
जो पूरे आते हैं
आम लोग इस गली में अक्सर
चूस लिए जाते हैं

सर झुका के ाना

मूछ बनानी हो
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
अरे पतली गली आना

धार लगानी
हो के चक्की पिसानी
हो पतली गली आना.

اسکرین شات متن آهنگ پاتلی گالی

متن ترانه پاتلی گالی ترجمه انگلیسی

धार लगानी
تیز کردن
हो के चक्की पिसानी
هو که آسیاب
हो पतली गली आना
بله بیا پایین خیابان
मूछ बनानी हो
سبیل داشتن
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
باید دم مغازه قدیمی را برید
अरे पतली गली आना
هی بیا پایین خیابون
धार लगानी
تیز کردن
हो के चक्की पिसानी
هو که آسیاب
हो पतली गली आना
بله بیا پایین خیابان
मूछ बनानी हो
سبیل داشتن
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
باید دم مغازه قدیمی را برید
अरे पतली गली आना
هی بیا پایین خیابون
पतली गली में फिसलन है
لغزنده در کوچه باریک
अरे काई भरी सीलन है
اوه مرطوب است
हो ज़रा पुंजे उठाके आना
بله، بیا قطعات را تحویل بگیر
आना जी ज़रा पुंजे उठाके आना
بیا قطعات رو بگیر
आना जी ज़रा पुंजे उठाके आना
بیا قطعات رو بگیر
ो ज़रा पुंजे उठाके आना
o برخی از قطعات را بردارید
पतली गली आना
کوچه باریک
धार लगानी
تیز کردن
हो के चक्की पिसानी
هو که آسیاب
हो पतली गली आना
بله بیا پایین خیابان
आना जी ज़रा पतली गली आना
aana جی یک خط کمی نازک بیا
पतली गली में सारे गूँजे
همه پژواک در کوچه باریک
कांगियाँ बेच रहे हैं
فروش کانکس
अरे फांसी गले में डाल के मामू
هی عمو
रस्सियाँ बेच रहे हैं
فروش طناب
गंजे कांगियाँ बेच रहे हैं
فروش کانجی کچل
मामू रस्सियाँ बेच रहे
مامو طناب می فروشد
गरम हवा का झोंका
وزش هوای گرم
गली में कोई भोंका
کسی در خیابان
है भोंका ज़रा
کمی است
दुम दबा के आने
زباله
मूछ बनानी हो
سبیل داشتن
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
باید دم مغازه قدیمی را برید
अरे पतली गली आना
هی بیا پایین خیابون
पतली पतली गली
خیابان کم عرض
पतली पतली गली
خیابان کم عرض
पतली गली आना
کوچه باریک
भैयाजी मेरी पतली गली आना
بهایجی خط نازک من بیا
पतली गली आना
کوچه باریک
गुठली से रह जाते है
از هسته ها باقی می ماند
जो पूरे आते हैं
که پر می آیند
आम लोग इस गली में अक्सर
مردم عادی در این خیابان اغلب
चूस लिए जाते हैं
مکیده می شوند
गुठली से रह जाते है
از هسته ها باقی می ماند
जो पूरे आते हैं
که پر می آیند
आम लोग इस गली में अक्सर
مردم عادی در این خیابان اغلب
चूस लिए जाते हैं
مکیده می شوند
सर झुका के ाना
سرت را خم کن
मूछ बनानी हो
سبیل داشتن
के पूंछ काटनी है दूकान पुराणी
باید دم مغازه قدیمی را برید
अरे पतली गली आना
هی بیا پایین خیابون
धार लगानी
تیز کردن
हो के चक्की पिसानी
هو که آسیاب
हो पतली गली आना.
آره بیا تو خیابون باریک

ارسال نظر