متن آهنگ پیا کی ناگاری از خاطرات بالیوود [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ پیا کی ناگاری: آهنگ "پیا کی ناگاری" از فیلم بالیوودی "خاطرات بالیوود" با صدای پراتیبا سینگ بغل. شعر این آهنگ توسط دکتر ساگر گفته شده و موسیقی آن نیز ساخته شده است…

متن آهنگ پیا کی نگاری

متن ترانه پیا کی نگری: آهنگ 'پیا کی ناگاری' از فیلم بالیوود 'خاطرات بالیوود' با صدای پراتیبا سینگ بغل. متن آهنگ توسط دکتر ساگار و موسیقی توسط ویپین پاتوا ساخته شده است

موزیک ویدیو شامل وینیت سینگ و رایما سن است

هنرمند: پراتیبا سینگ باگل

ترانه: دکتر ساگر

آهنگساز: ویپین پاتوا

فیلم/آلبوم: خاطرات بالیوود

طول: 2:21

منتشر شده: 2016

برچسب: شرکت موسیقی Zee

متن آهنگ پیا کی نگاری

पिया के नागरी से जाने कौन आया है
मेरे खाद्मों को यूँ बहकाया आया है
पिया के नागरी से जाने कौन आया है
मेरे खाद्मों को यूँ बहकाया आया है

कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे

कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे

कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे

हो खुशबू खुशियां
ख्वाब ख्वाइशें
आँचल में भर लाए हैं
हो पंखुड़ियाँ बरसा के मुझ पे
रोम-रोम मेहकया हैं

कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे..
कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे..
कोई तोह राज़ बताये रे
जिया क्यों धड़का जाए रे..

اسکرین شات متن آهنگ پیا کی ناگری

متن ترانه پیا کی ناگاری ترجمه انگلیسی

पिया के नागरी से जाने कौन आया है
نمی دانم چه کسی از شهر پیا آمده است
मेरे खाद्मों को यूँ बहकाया आया है
دوستان من اینطوری گمراه شده اند
पिया के नागरी से जाने कौन आया है
نمی دانم چه کسی از شهر پیا آمده است
मेरे खाद्मों को यूँ बहकाया आया है
دوستان من اینطوری گمراه شده اند
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे
چرا باید جیا بزند
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे
چرا باید جیا بزند
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे
چرا باید جیا بزند
हो खुशबू खुशियां
بله عطر شادی
ख्वाब ख्वाइशें
آرزوهای رویایی
आँचल में भर लाए हैं
دامان را پر کرد
हो पंखुड़ियाँ बरसा के मुझ पे
گلبرگ های دوش روی من
रोम-रोम मेहकया हैं
عاشقانه زیباست
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे..
چرا جیا باید شوکه بشه..
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे..
چرا جیا باید شوکه شود؟
कोई तोह राज़ बताये रे
رازی را به کسی بگو
जिया क्यों धड़का जाए रे..
چرا جیا باید شوکه شود؟

ارسال نظر