متن آهنگ رادا از بانجو [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ رادا: آهنگ رادا از فیلم بالیوودی بانجو با صدای ناکاش عزیز، شلمالی خلقده و ویشال دادلانی. متن ترانه توسط آمیتاب بهتاچاریا و آهنگسازی آن توسط …

متن آهنگ رادا

متن آهنگ رادا: آهنگ «رادا» از فیلم بالیوودی «بانجو» با صدای ناکاش عزیز، شلمالی خلقده و ویشال دادلانی. متن ترانه توسط آمیتاب بهتاچاریا و آهنگسازی آن توسط شخار راوجیانی و ویشال دادلانی انجام شده است.

در موزیک ویدیو ریتیش دشموک و نرگس فخری حضور دارند

هنرمند: ناکاش عزیز شلملی خلگده و ویشال دادلانی

اشعار: آمیتاب باتاچاریا

آهنگساز: شکر روجیانی و ویشال دادلانی

فیلم/آلبوم: بانجو

طول: 4:26

منتشر شده: 2016

برچسب: Eros Now

متن آهنگ رادا

हे…दिलों के परिंदे उड़ान
सुरों के पटाखे छुड़ाना
बजाके ये धमाल कमाल
धमाल कमाल धमाल गाना

हे..घिसा है पिता है ज़माना
बबलगम चबा के हटने
बजाके ये धमाल कमाल
धमाल कमाल धमाल धमाल गाना

खुल्ला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

खुल्ला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

देखो हुनर ​​के हीरे
निकल के बस्तियों से आ गए हैं
महफिलों के मंच पे
नीचे हमारे पैरों
के आज आसमान है

सीने में धड़कनों का
जो एक ज़लज़ला से थरथरा रहा है
किक के पंच पे बोले उछाल के बोले
बदल रही हमारी दास्तान है

खुला करे सा-राडा..

खुला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा-राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

खुला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा-राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

हे…दिलों के परिंदे उड़ान
सुरों के पटाखे छुड़ाना
बजाके ये धमाल कमाल
धमाल कमाल धमाल गाना..

खुला करे...शारदा राडा
जैम के करेंगे...राडा राडा
गंजी गिटार...गंजी उतार
खुला करे...शारदा राडा

खुला करे...शारदा राडा
जैम के करेंगे...राडा राडा
गंजी गिटार...गंजी उतार
खुला करे...शारदा राडा

खुला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा-राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

खुला करे सा-राडा-राडा
जम के करेंगे राडा-राडा
गंजी गिटार
खुला करे सा-राडा-राडा

اسکرین شات متن آهنگ رادا

ترانه رادا ترجمه انگلیسی

हे…दिलों के परिंदे उड़ान
هی ... پرندگان دل پرواز می کنند
सुरों के पटाखे छुड़ाना
ترقه های آتش نشانی
बजाके ये धमाल कमाल
با پخش این انفجار بزرگ
धमाल कमाल धमाल गाना
آهنگ دماال کمال دماال
हे..घिसा है पिता है ज़माना
هی..دنیا فرسوده شده
बबलगम चबा के हटने
جویدن آدامس را متوقف کنید
बजाके ये धमाल कमाल
با پخش این انفجار بزرگ
धमाल कमाल धमाल धमाल गाना
آهنگ دماال کمال دماال دماال
खुल्ला करे सा-राडा-राडा
Khulla kare sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा राडा
رادا رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
खुल्ला करे सा-राडा-राडा
Khulla kare sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा राडा
رادا رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
देखो हुनर ​​के हीरे
به الماس های مهارت نگاه کن
निकल के बस्तियों से आ गए हैं
از شهرک های نیکل آمده اند
महफिलों के मंच पे
در صحنه جشنواره ها
नीचे हमारे पैरों
پایین پای ما
के आज आसमान है
امروز آسمان چیست
सीने में धड़कनों का
تپش قلب در قفسه سینه
जो एक ज़लज़ला से थरथरा रहा है
که با زلزله می لرزد
किक के पंच पे बोले उछाल के बोले
مشت مشت pe bole جهش
बदल रही हमारी दास्तान है
داستان ما در حال تغییر است
खुला करे सा-राडा..
در را باز کن..
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा-राडा
رادا-رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा-राडा
رادا-رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
हे…दिलों के परिंदे उड़ान
هی ... پرندگان دل پرواز می کنند
सुरों के पटाखे छुड़ाना
ترقه های آتش نشانی
बजाके ये धमाल कमाल
با پخش این انفجار بزرگ
धमाल कमाल धमाल गाना..
اهنگ ضمال کمال ضمال..
खुला करे...शारदा राडा
باز کن..شاردا رادا
जैम के करेंगे...राडा राडा
جام که کارنگه..رادا رادا
गंजी गिटार...गंजी उतार
گیتار گنجی..گنجی اوتار
खुला करे...शारदा राडा
باز کن..شاردا رادا
खुला करे...शारदा राडा
باز کن..شاردا رادا
जैम के करेंगे...राडा राडा
جام که کارنگه..رادا رادا
गंजी गिटार...गंजी उतार
گیتار گنجی..گنجی اوتار
खुला करे...शारदा राडा
باز کن..شاردا رادا
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा-राडा
رادا-رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada
जम के करेंगे राडा-राडा
رادا-رادا را با هم انجام خواهیم داد
गंजी गिटार
گیتار طاس
खुला करे सा-राडा-राडा
باز کردن sa-rada-rada

ارسال نظر