ترانه سرفیرا از کتی باتی [ترجمه انگلیسی]

متن ترانه سرفیرا: آهنگ "سرفیرا" از فیلم بالیوودی "کتی باتی" با صدای نتی موهان، قاران مهتا و سیذارت مهادوان. شعر این آهنگ توسط کومار و موسیقی آهنگ توسط احسان نوشته شده است.

متن آهنگ سرفیرا

متن ترانه سرفیرا: آهنگ "سرفیرا" از فیلم بالیوودی "کتی باتی" با صدای نتی موهان، قاران مهتا و سیذارت ماهادوان. شعر این آهنگ توسط کومار و موسیقی آهنگ توسط احسان نورانی، لوی مندونسا و شانکار ماهادوان ساخته شده است.

در موزیک ویدیو عمران خان و کانگانا رانات حضور دارند

هنرمند: نئیتی موهان، قاران مهتا، سیدارت ماهادوان

اشعار: کوماار

آهنگساز: احسان نورانی، لوی مندونسا و شانکار ماهادوان

فیلم/آلبوم: کتی باتی

طول: 4:51

منتشر شده: 2015

برچسب: Zee Music

متن آهنگ سرفیرا

फ़िज़ूल है..
फ़िज़ूल है..

फ़िज़ूल है
मुझे फ़ासले ना देना तू कभी
तेरे इश्क़ का ही अब तो बस निग़ाहों पे
चढ़ा रहे नशा रात भर

मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी…

मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी…

फ़िज़ूल है..
तेरे बिन चले जो मेरी सांस भी
तेरे वास्ते हैं लम्हे ये सभी
मेरे साथ ऐसे मिल जा
के मिले न फिर तुझे तेरा पता

तू भी सरफिरा
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरी
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरा
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरी…

मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी…

शॉट्स ऑफ
बॉटम ऑफ़ थे बार कैन थिंक नाउ
ी हर्ड थत यु वेरे क्रेजी बूत ठाट फॉर
वे कैन किक लिखे जेम्स ब्राउन
यू एंड ी बोथ गोत थे शामे इन्फेक्शन
डॉक्टर्स आर्डर विथ नो प्रिस्क्रिपर
ुसेड ठाट थिंक थत ी वास् क्रेजी बिलीव
शी डॉन'टी फील थे शामे नाउ

बोलो दुनिया से आज तेरे मेरे
बीच में ये आये न
हम तो मिलेंगे खुलके
हमको आँख ये दिखाये न

लोग हैं कमिने चाईं ये तो छीने
बाज़ नहीं आयेंगे
ज़िद्दी हैं हम भी
मानेंगे न प्यार किये जायेंगे

फ़िज़ूल है..
तेरे बिन खिले ये मौसम जो कभी
फ़िज़ूल है..
तेरे पास ही अब मेरी है ख़ुशी

तेरे इश्क़ का ही अब तो
बस निगाहों पे
चढ़ा रहे नशा

मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरी
हो जाए मेरे लिए
मैं भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
मैं भी सरफिरी..

तू भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
मैं भी सरफिरी
हो जाऊं तेरे लिए
तू भी सरफिरा
हो जाऊं तेरे लिए
मैं भी सरफिरी…

اسکرین شات آهنگ سرفیرا

ترانه سرفیرا ترجمه انگلیسی

फ़िज़ूल है..
این بی فایده است..
फ़िज़ूल है..
این بی فایده است..
फ़िज़ूल है
بی فایده
मुझे फ़ासले ना देना तू कभी
هرگز به من فاصله نده
तेरे इश्क़ का ही अब तो बस निग़ाहों पे
حالا فقط عشق تو در چشمان من است
चढ़ा रहे नशा रात भर
تمام شب مست شدن
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी…
تو هم دیوونه ای…
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी…
تو هم دیوونه ای…
फ़िज़ूल है..
این بی فایده است..
तेरे बिन चले जो मेरी सांस भी
بدون تو حتی نفس من
तेरे वास्ते हैं लम्हे ये सभी
همه این لحظات برای شماست
मेरे साथ ऐसे मिल जा
با من کنار بیای
के मिले न फिर तुझे तेरा पता
آیا دوباره آدرس خود را دریافت می کنید؟
तू भी सरफिरा
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरी
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरा
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरी…
من هم دیوونم…
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी…
تو هم دیوونه ای…
शॉट्स ऑफ
شلیک می کند
बॉटम ऑफ़ थे बार कैन थिंक नाउ
پایین نوار اکنون می توانید فکر کنید
ी हर्ड थत यु वेरे क्रेजी बूत ठाट फॉर
شنیدم که دیوونه بودی ولی شاید
वे कैन किक लिखे जेम्स ब्राउन
آنها می توانند ضربه بزنند اثر جیمز براون
यू एंड ी बोथ गोत थे शामे इन्फेक्शन
شما و شما هر دو عفونت مشابهی داشتید
डॉक्टर्स आर्डर विथ नो प्रिस्क्रिपर
پزشکان بدون نسخه دستور می دهند
ुसेड ठाट थिंक थत ी वास् क्रेजी बिलीव
استفاده از این فکر که در باور دیوانه بود
शी डॉन'टी फील थे शामे नाउ
او اکنون همان احساس را ندارد
बोलो दुनिया से आज तेरे मेरे
امروز مال خودت با دنیا صحبت کن
बीच में ये आये न
در میان نرو
हम तो मिलेंगे खुलके
ما آشکارا ملاقات خواهیم کرد
हमको आँख ये दिखाये न
چشمانت را به ما نشان نده
लोग हैं कमिने चाईं ये तो छीने
مردم حرامزاده هستند
बाज़ नहीं आयेंगे
متوقف نخواهد شد
ज़िद्दी हैं हम भी
ما هم لجبازیم
मानेंगे न प्यार किये जायेंगे
آیا اطاعت خواهید کرد یا دوست خواهید داشت
फ़िज़ूल है..
این بی فایده است..
तेरे बिन खिले ये मौसम जो कभी
این فصل بدون تو هرگز شکوفا نشد
फ़िज़ूल है..
این بی فایده است..
तेरे पास ही अब मेरी है ख़ुशी
تو الان خوشبختی من رو داری
तेरे इश्क़ का ही अब तो
حالا فقط برای عشق تو
बस निगाहों पे
فقط در رویت
चढ़ा रहे नशा
مست شدن
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरी
تو خیلی دیوانه ای
हो जाए मेरे लिए
برای من باش
मैं भी सरफिरा
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
मैं भी सरफिरी..
من هم دیوونم..
तू भी सरफिरा
تو خیلی دیوانه ای
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
मैं भी सरफिरी
من خیلی دیوانه
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
तू भी सरफिरा
تو خیلی دیوانه ای
हो जाऊं तेरे लिए
برای شما باشد
मैं भी सरफिरी…
من هم دیوونم…

ارسال نظر