متن ترانه سوجا زارا از باهوبالی 2 [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Soja Zara: جدیدترین آهنگ Soja Zara از فیلم Baahubali 2 با صدای مدوشری. شعر این آهنگ توسط Manoj Muntashir نوشته شده است و موسیقی توسط MMKreem ساخته شده است. موزیک ویدیو …

متن ترانه سوجا زارا

متن ترانه سوجا زارا: جدیدترین آهنگ Soja Zara از فیلم Baahubali 2 با صدای مدوشری. شعر این آهنگ توسط Manoj Muntashir نوشته شده است و موسیقی توسط MMKreem ساخته شده است.

این موزیک ویدیو دارای پرابهاس و آنوشکا شتی است

هنرمند: مدوشری

اشعار: منوج منتشیر

آهنگساز: MMKreem

فیلم/آلبوم: Baahubali 2

طول: 3:39

منتشر شده: 2017

برچسب: Zee Music

متن ترانه سوجا زارا

मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
मोहे मोहे ऐसे नहीं
छेड़ो सावरे
सुनो सुन मोह से नही
खेलो दावरे
जाके यशोदा से
कहदूंगी रे
कान्हा सोजा ज़रा
ओह कान्हा सोजा ज़रा
लुक चुप के तक यूँ ना मोहे

कान्हा सोजा ज़रा
ओह कान्हा सोजा ज़रा
नैनो से ना छूना मोहे
कान्हा सोजा ज़रा
ओह कान्हा सोजा ज़रा
कान्हा सोजा ज़रा
ओह कान्हा सोजा ज़रा

गोपियों के पीछे
फिर तू निसदिन पलछिन
थक गए पांव तेरे
सांस ज़रा ले ले
रुक जा कान्हा थम जा
मान भी जा पगले
सा.. वरे، बा.. वरे
कल भी होंगी ये रंग रलिया
कल फिर आना ओ रे छलिया
डूबा ये दिन चल सोजा
कान्हा सोजा ज़रा
ओ कान्हा सोजा ज़रा
कान्हा सोजा ज़रा
ओ कान्हा सोजा ज़रा

सुनी जो तेरी मुरली
चली रे चली रे चल दी
पिया मोरे ओ जुल्मी
गाऊँ तेरे ही गीत क्यों
ले मैं तेरी हो गयी
चढ़ गयी तेरे प्रीत रे
मो.. क्या हुआ
यूँ मति मारी गयी मोरी कैसे
छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे
है ये सारा दोष मेरा

कान्हा सोजा ज़रा
ओ कान्हा सोजा ज़रा
कान्हा सोजा ज़रा
ओ कान्हा सोजा ज़रा

मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया

मदना मधुसुधना
मनोहर मन मोहना
मदना मधुसुधना
मनोहर मन मोहना
मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
मोरे बंसी बजैया
नंदलाला कन्हैया
कान्हा.. राधा के पिया
कान्हा सोजा ज़रा

اسکرین شات متن ترانه سوجا زارا

ترانه سوجا زارا ترجمه انگلیسی

मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मोहे मोहे ऐसे नहीं
موه موه اینطوری نیست
छेड़ो सावरे
دست انداختن saware
सुनो सुन मोह से नही
گوش کن گوش کن نه از روی شیفتگی
खेलो दावरे
خلو دوره
जाके यशोदा से
برو یاشودا
कहदूंगी रे
خواهم گفت
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओह कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
लुक चुप के तक यूँ ना मोहे
چوپ که تک یون نا موه را نگاه کنید
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओह कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
नैनो से ना छूना मोहे
به نانو دست نزن
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओह कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओह कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
गोपियों के पीछे
پشت گوپی ها
फिर तू निसदिन पलछिन
پس تو بی گناهی
थक गए पांव तेरे
پاهای خسته ات
सांस ज़रा ले ले
یک نفسی بگیر
रुक जा कान्हा थम जा
توقف kanha thum ja
मान भी जा पगले
مان هم برو
सा.. वरे، बा.. वरे
سا.. واره، با.. واره
कल भी होंगी ये रंग रलिया
فردا هم این رنگ ها شبیه خواهند بود
कल फिर आना ओ रे छलिया
فردا دوباره بیا ای ری چالیا
डूबा ये दिन चल सोजा
بگذار این روز غرق شود
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओ कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओ कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
सुनी जो तेरी मुरली
جو تری مورلی گوش کن
चली रे चली रे चल दी
چالی ر چالی ر چالی دی
पिया मोरे ओ जुल्मी
پیا مور ای زلمی
गाऊँ तेरे ही गीत क्यों
چرا آهنگ سلام بخوان
ले मैं तेरी हो गयी
بگیر من مال تو هستم
चढ़ गयी तेरे प्रीत रे
قبل از آن دوباره صعود کرد
मो.. क्या हुआ
اوه.. چی شد حنا
यूँ मति मारी गयी मोरी कैसे
موری چطور اینطوری مرد؟
छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे
تو رو اینجوری گذاشت جلوی گاو
है ये सारा दोष मेरा
همه اش تقصیر من است
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओ कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا
ओ कान्हा सोजा ज़रा
اوه کانها سوجا زارا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मदना मधुसुधना
مادانا مدهسودهنا
मनोहर मन मोहना
منوهار من موهانا
मदना मधुसुधना
مادانا مدهسودهنا
मनोहर मन मोहना
منوهار من موهانا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
मोरे बंसी बजैया
بیشتر bansi bajaiya
नंदलाला कन्हैया
ناندلالا کانهایا
कान्हा.. राधा के पिया
کانها.. نوشیدنی رادا
कान्हा सोजा ज़रा
کانها سوجا زارا

ارسال نظر