متن آهنگ تعالی تعالی از Double XL [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ طالی تعالی: آهنگ کاملا جدید "طالی تعالی" برای فیلم آینده بالیوود "Double XL" با صدای سیلامباراسان تی آر و رخسار باندوکیا. شعر این آهنگ توسط مدثر عزیز بیان شده است و …

متن آهنگ تعالی تعالی

متن ترانه تعالی تعالی: آهنگ جدید "تعلی تعالی" برای فیلم آینده بالیوود "Double XL" با صدای سیلامباراسان تی آر و رخسار باندوکیا. شعر این آهنگ توسط مدثر عزیز و آهنگسازی آن توسط سهیل سن انجام شده است.

موزیک ویدیو شامل سوناکشی سینها و هوما قریشی است

هنرمند: سیلامباراسان TR & رخسار بندوکیا

شعر: مدثر عزیز

آهنگساز: سهیل سن

فیلم/آلبوم: Double XL

طول: 2:37

منتشر شده: 2022

برچسب: سری T

متن آهنگ تعالی تعالی

कूल मचा हॉट बेबी
नाईट वेरी टिप्सी

आई ऍम रेडी कॉम टू डैडी
एटमोशफियर सेक्सी

अरे जुम्मा चुम्मा
तम्मा तम्मा लिरिक्स
आई डोंट क्नोव

जो दिल गाये वो तुम गाओ
मत रोको दारु का फ्लो

हे मामा गिव मी दैट बीट
वेयर आई डू दिस
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली

वन टू थ्री एंड रिपीट
कॉम लेट्स डू
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली

अरे हो जो तू नाचे
नाचे दुनिया सारी
सारी सारी सारी सारी

अरे हो करवा देगी
क्लब में मारा मारी
मारी मारी मारी मारी

अरे हो छोरा नहीं
तू तो है छिछोरा
छोरा है छिछोरा

अरे हो कमाल थोड़ा
रजनी सर है थोड़ा
हाँ थोड़ा

अरे जैसा भी हूँ
जो भी हूँ
मैं हूँ तेरा हीरो

जो दिल गाये वो तुम गाओ
मत रोको दारु का फ्लो

हे मामा गिव मी दैट बीट
वेयर आई डू दिस
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली

वन टू थ्री एंड रिपीट
कॉम लेट्स डू
ताली ताली ताली ताली
ताली

प्ले टू वन मोर टाइम

कूल मचा हॉट बेबी
नाईट वेरी टिप्सी

आई ऍम रेडी कॉम टू डैडी
एटमोशफियर सेक्सी

अरे जुम्मा चुम्मा
तम्मा तम्मा लिरिक्स
आई डोंट क्नोव

जो दिल गाये वो तुम गाओ
मत रोको दारु का फ्लो

हे मामा गिव मी दैट बीट
वेयर आई डू दिस
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली

वन टू थ्री एंड रिपीट
कॉम लेट्स डू
ताली ताली ताली ताली
ताली

ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली
ताली ताली ताली ताली

اسکرین شات متن آهنگ تعالی تعالی

ترجمه انگلیسی متن ترانه تعالی تعالی

कूल मचा हॉट बेबी
باحال ماچا داغ عزیزم
नाईट वेरी टिप्सी
شب بسیار مهیج
आई ऍम रेडी कॉम टू डैडी
من حاضرم بیام پیش بابا
एटमोशफियर सेक्सी
جو سکسی
अरे जुम्मा चुम्मा
هی جوما چوما
तम्मा तम्मा लिरिक्स
متن آهنگ Tamma Tamma
आई डोंट क्नोव
من نمی دانم
जो दिल गाये वो तुम गाओ
تو آنچه را که دل می خواند می خوانی
मत रोको दारु का फ्लो
جریان مشروب را متوقف نکنید
हे मामा गिव मी दैट बीट
هی مامان اون ضربه رو به من بده
वेयर आई डू दिस
جایی که من این کار را انجام می دهم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
वन टू थ्री एंड रिपीट
یک دو سه و تکرار کنید
कॉम लेट्स डू
com بیایید انجام دهیم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
अरे हो जो तू नाचे
هی می رقصی
नाचे दुनिया सारी
تمام دنیا برقصند
सारी सारी सारी सारी
همه همه همه همه
अरे हो करवा देगी
اوه بله انجام خواهد شد
क्लब में मारा मारी
مارا ماری در باشگاه
मारी मारी मारी मारी
مریم مری مریم مری
अरे हो छोरा नहीं
اوه نه پسر
तू तो है छिछोरा
تو کمی هستی
छोरा है छिछोरा
چورا های چیچورا
अरे हो कमाल थोड़ा
هی کوچولوی عالی
रजनी सर है थोड़ा
رجنی آقا کمی
हाँ थोड़ा
بله کمی
अरे जैसा भी हूँ
اوه همینطور که هستم
जो भी हूँ
هر چه هستم
मैं हूँ तेरा हीरो
من قهرمان شما هستم
जो दिल गाये वो तुम गाओ
تو آنچه را که دل می خواند می خوانی
मत रोको दारु का फ्लो
جریان مشروب را متوقف نکنید
हे मामा गिव मी दैट बीट
هی مامان اون ضربه رو به من بده
वेयर आई डू दिस
جایی که من این کار را انجام می دهم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
वन टू थ्री एंड रिपीट
یک دو سه و تکرار کنید
कॉम लेट्स डू
com بیایید انجام دهیم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली
کف زدن
प्ले टू वन मोर टाइम
یک بار دیگر بازی کنید
कूल मचा हॉट बेबी
باحال ماچا داغ عزیزم
नाईट वेरी टिप्सी
شب بسیار مهیج
आई ऍम रेडी कॉम टू डैडी
من حاضرم بیام پیش بابا
एटमोशफियर सेक्सी
جو سکسی
अरे जुम्मा चुम्मा
هی جوما چوما
तम्मा तम्मा लिरिक्स
متن آهنگ Tamma Tamma
आई डोंट क्नोव
من نمی دانم
जो दिल गाये वो तुम गाओ
تو آنچه را که دل می خواند می خوانی
मत रोको दारु का फ्लो
جریان مشروب را متوقف نکنید
हे मामा गिव मी दैट बीट
هی مامان اون ضربه رو به من بده
वेयर आई डू दिस
جایی که من این کار را انجام می دهم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
वन टू थ्री एंड रिपीट
یک دو سه و تکرار کنید
कॉम लेट्स डू
com بیایید انجام دهیم
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली
کف زدن
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap
ताली ताली ताली ताली
clap clap clap clap

ارسال نظر