متن ترانه عنوان آهنگ Tutak Tutak Tutiya [ترجمه انگلیسی]

متن آهنگ Title Track Tutak Tutak Tutiya: این آهنگ توسط Kanika Kapoor، Malkit Singh و Sonu Sood خوانده شده است. شعر این آهنگ توسط شبیر احمد نوشته شده است و موسیقی آن را راج آشو سروده است. …

متن ترانه عنوان آهنگ Tutak Tutak Tutiya

متن ترانه عنوان آهنگ Tutak Tutak Tutiya: این آهنگ توسط کانیکا کاپور، مالکیت سینگ و سونو سود خوانده شده است. شعر این آهنگ توسط شبیر احمد نوشته شده است و موسیقی آن را راج آشو سروده است.

این موزیک ویدیو شامل سونو سود، تامانا بهاتیا و پرابهو دیوا است

هنرمند: کانیکا کاپور، مالکیت سینگ و سونو سود

شعر: شبیر احمد

آهنگساز: رااج آشو

فیلم/آلبوم: Tutak Tutak Tutiya

طول: 3:16

منتشر شده: 2016 

برچسب: سری T

متن ترانه عنوان آهنگ Tutak Tutak Tutiya

तूतक तूतक
तूतक तूतक

डांस स्टेप न रुकेगा बेबी चलेगा ९ तो ४
वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो
तूतक ों थे फ्लोर

डांस स्टेप न रुकेगा बेबी चलेगा ९ तो ४
वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो
तूतक ों थे फ्लोर

हो तूतक तूतक तूतिया
हाय जमालो
हाय आजा टूटतं वाले खु ते
हाय जमालो
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
हाय जमालो
हो तूतक तूतक तूतिया
हाय जमालो

हो बेबी इंस्टा दी शोकीन ऐ
हाय जमालो
हो गयम करके होगयी लेअन
हाय जमालो
हो बेबी लौंडी ब्यूटी क्रीम
हाय जमालो
हो लोकि केहन्दी सेल्फी क्वीन ऐ
हाय जमालो
हो तूतक तूतक तूतिया

हो रोज क्लब में जाने को
हम टाइम तो टाइम निकालते हैं
‏‎

हो डेली सिंगल नाईट तो मिंगले
आँख लाडलो तूतक तूतक
तूतक तूतक तूतिया

हाय आजा टूटतं वाले खु ते
हाय जमालो
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
हाय जमालो
हो तूतक तूतक तूतिया

काली तेरी छोटी है
परदा तेरा लाल
काली तेरी छोटी है
परदा तेरा लाल

रूप दी ओ रानी ऐ
रूप दी ओ रानी ऐ
परांदे न संभल नई
कलि तेरी

हाय जमालो..

इंग्लिश में टॉकिंग करती
एवरीडे शॉपिंग करती
फैशन में डूबी रहती टॉप तो बॉटम

लाइनर है महँगे वाला
चलती जैसे मधुबाला
चाल है टिप्सी टिप्सी चढ़गी लिखे रम

वे सुन ो मर
न मिलेगी तुझको शरत लागलो

हो तूतक तूतक तूतिया
हाय जमालो
हाय आजा टूटतं वाले खु ते
हाय जमालो
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
हाय जमालो
हो तूतक तूतक तूतिया
हाय जमालो

हो बेबी इंस्टा दी शोकीन ऐ
हाय जमालो
हो गयम करके होगयी लेअन
हाय जमालो
हो बेबी लौंडी ब्यूटी क्रीम
हाय जमालो
हो लोकि केहन्दी सेल्फी क्वीन ऐ
हाय जमालो
हो तूतक तूतक तूतिया
من

ोये दफा हो न
तुर्रिया फिरदा ऐ मुह चक के

اسکرین شات متن آهنگ تیتراژ Tutak Tutak Tutiya

Tutak Tutak Tutiya آهنگ عنوان آهنگ ترانه ترجمه انگلیسی

तूतक तूतक
توتک توتک
तूतक तूतक
توتک توتک
डांस स्टेप न रुकेगा बेबी चलेगा ९ तो ४
Dance Step Na Rukega Baby Chalega 9 تا 4
वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो
کمی صدا را زیاد کنید
तूतक ों थे फ्लोर
تو روی زمین بودی
डांस स्टेप न रुकेगा बेबी चलेगा ९ तो ४
Dance Step Na Rukega Baby Chalega 9 تا 4
वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो
کمی صدا را زیاد کنید
तूतक ों थे फ्लोर
تو روی زمین بودی
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
हाय जमालो
سلام جمالو
हाय आजा टूटतं वाले खु ते
سلام آجا توتن ولی خو ته
हाय जमालो
سلام جمالو
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
اوه اوته گالان کاریه موه ته
हाय जमालो
سلام جمالو
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
हाय जमालो
سلام جمالو
हो बेबी इंस्टा दी शोकीन ऐ
ho baby insta di showkin ai
हाय जमालो
سلام جمالو
हो गयम करके होगयी लेअन
هو گیام کار هو گی لئون
हाय जमालो
سلام جمالو
हो बेबी लौंडी ब्यूटी क्रीम
کرم زیبایی شوینده هو بیبی
हाय जमालो
سلام جمالو
हो लोकि केहन्दी सेल्फी क्वीन ऐ
هو لوکی کهندی سلفی ملکه آی
हाय जमालो
سلام جمالو
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
हो रोज क्लब में जाने को
بله برای رفتن به باشگاه هر روز
हम टाइम तो टाइम निकालते हैं
وقت می گذرانیم
‏‎
پروانه های آنلاین ما خوب تا خوب می گیریم
हो डेली सिंगल नाईट तो मिंगले
هو روزانه مجرد شب به اختلاط
आँख लाडलो तूतक तूतक
آنخ لادلو توتک توتک
तूतक तूतक तूतिया
توتک توتاک توتیا
हाय आजा टूटतं वाले खु ते
سلام آجا توتن ولی خو ته
हाय जमालो
سلام جمالو
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
اوه اوته گالان کاریه موه ته
हाय जमालो
سلام جمالو
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
काली तेरी छोटी है
کالی تری چوتی های
परदा तेरा लाल
پردا ترا لال
काली तेरी छोटी है
کالی تری چوتی های
परदा तेरा लाल
پردا ترا لال
रूप दी ओ रानी ऐ
ای ملکه
रूप दी ओ रानी ऐ
ای ملکه
परांदे न संभल नई
پرنده نا سامبال نای
कलि तेरी
کالی تری
हाय जमालो..
سلام جمالو..
इंग्लिश में टॉकिंग करती
صحبت کردن به انگلیسی
एवरीडे शॉपिंग करती
خرید روزانه
फैशन में डूबी रहती टॉप तो बॉटम
از بالا به پایین غوطه ور در مد
लाइनर है महँगे वाला
آستر گران است
चलती जैसे मधुबाला
حرکت مثل مدهوبله
चाल है टिप्सी टिप्सी चढ़गी लिखे रम
ترفند نوک تیز صعود لیخا رام است
वे सुन ो मर
آن ها گوش میدهند
न मिलेगी तुझको शरत लागलो
شما آن را شرط بندی نمی کنید
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
हाय जमालो
سلام جمالو
हाय आजा टूटतं वाले खु ते
سلام آجا توتن ولی خو ته
हाय जमालो
سلام جمالو
ोये ोथे गल्लां करिये मुह ते
اوه اوته گالان کاریه موه ته
हाय जमालो
سلام جمالو
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
हाय जमालो
سلام جمالو
हो बेबी इंस्टा दी शोकीन ऐ
ho baby insta di showkin ai
हाय जमालो
سلام جمالو
हो गयम करके होगयी लेअन
هو گیام کار هو گی لئون
हाय जमालो
سلام جمالو
हो बेबी लौंडी ब्यूटी क्रीम
کرم زیبایی شوینده هو بیبی
हाय जमालो
سلام جمالو
हो लोकि केहन्दी सेल्फी क्वीन ऐ
هو لوکی کهندی سلفی ملکه آی
हाय जमालो
سلام جمالو
हो तूतक तूतक तूतिया
هو توتک توتاک توتیا
من
توتاک
ोये दफा हो न
مهم نیست چه
तुर्रिया फिरदा ऐ मुह चक के
توریه فردا آئه مو چاک که

ارسال نظر