ទំនុកច្រៀង Ijazat

អត្ថបទចម្រៀង Ijazat ពី One Night Stand [ការបកប្រែភាសាអង់គ្លេស]

Ijazat Lyrics: ‘Ijazat’ song from the Bollywood movie ‘One Night Stand’ in the voice of Arijit Singh. The song lyrics was given by Shabbir Ahmed … អាន​បន្ថែម

អត្ថបទចម្រៀង Ajnabi

ប៉ូលីវូដ, អាទីហ្វ អាឡាម

ទំនុកច្រៀង Ajnabi ដោយ Atif Aslam [ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស]

Ajnabi Lyrics: The latest song ‘Ajnabi’ sung by Atif Aslam. The song lyrics and music was also given by Atif Aslam. It was released in … អាន​បន្ថែម

Kyaa Kool Hain Title Track Lyrics

បូលីវូដ, Benny Dayal

Kyaa Kool Hain Title Track Lyrics [ការបកប្រែភាសាអង់គ្លេស]

Kyaa Kool Hain Title Track Lyrics៖ បទចម្រៀងចំណងជើងនេះត្រូវបានច្រៀងដោយ Benny Dayal និង Shivranjani Singh ពីខ្សែភាពយន្តបូលីវូដ 'Kyaa Kool Hain Hum… អាន​បន្ថែម