ದಾಂತ್ ಸೈಯಾನ್ ನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್‌ನಿಂದ ದಾಂತ್ ಸೈಯಾನ್ ನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ದಾಂತ್ ಸೈಯಾನ್ ನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಾಂಕಿ ಕಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್' ನಿಂದ ವಿಜಯ ಶಂಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ವಿಜಯ ಶಂಕರ್

ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್‌ನಿಂದ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ರವಿ ಬಾಸ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್' ನಿಂದ 'ಕ್ರೇಜಿ ಬಾರಾತ್' ಹಾಡು. ಹಾಡು … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ದಮ್ ಅಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್

ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬರಾತ್‌ನಿಂದ ದಮ್ ಅಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ದಮ್ ಅಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್, ಅಫ್ತಾಬ್ ಸಾಬ್ರಿ, ಮತ್ತು ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಇಷ್ಕ್ ಕರೆಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್

ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಇಷ್ಕ್ ಕರೆಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಇಷ್ಕ್ ಕರೆಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್, ಶಾದಾಬ್ ಫರಿದಿ ಮತ್ತು ಸೋನಾ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ 'ಮೇರಿ ಜಿದ್' ಹಾಡು. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಶರ್ಮಾ

ಬ್ಯಾಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅದಿತಿ ಸಿಂಗ್ ಶರ್ಮಾ, ಬೆನ್ನಿ ದಯಾಳ್, ಜಾನುಸ್ ಕ್ರೂಸಿನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ 'ಮೇರಿ ಜಿದ್' ಹಾಡು ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಈಸ್ ದುನಿಯಾ ಸೇ ಲಡ್ನಾ ಹೈ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್

ಬಾಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ದುನಿಯಾ ಸೆ ಲಡ್ನಾ ಹೈ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ದುನಿಯಾ ಸೇ ಲಡ್ನಾ ಹೈ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಜಗನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಮೌಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ರಾಮ್ ಸಂಪತ್

ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಮೌಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಮೌಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ ರಾಮ್ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ರಿತುರಾಜ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪುನಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್

ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಹೊಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಭಿಷೇಕ್ ನೈಲ್ವಾಲ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ 'ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಹಾಡು. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪುನಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಮೇರಿ ಜಿದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ರಾಮ್ ಸಂಪತ್

ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಮೇರಿ ಜಿದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಮೇರಿ ಜಿದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ರಾಮ್ ಸಂಪತ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಬಂಗಿಸ್ತಾನ್' ನಿಂದ 'ಮೇರಿ ಜಿದ್' ಹಾಡು. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ತು ತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್

ಧರಮ್ ಸಂಕಟ್ ಮೇ ನಿಂದ ತೂ ತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ತು ತಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್, ಖುಷ್ಬೂ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೀಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಧರಮ್ ಸಂಕಟ್ ಮೇ' ನಿಂದ 'ತು ತಕ್ಕೆ' ಹಾಡು ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು