ಬುಮ್ರೋ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಬುಮ್ರೋ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಬುಮ್ರೋ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ನೋಟ್‌ಬುಕ್' ಗಾಗಿ 'ಬುಮ್ರೋ' ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡನ್ನು ಕಮಾಲ್ ಖಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೌಶಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನಾಯ್ ಲಗ್ಡಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ನಾಯ್ ಲಗ್ಡಾ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ನಾಯ್ ಲಗ್ಡಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ನೋಟ್‌ಬುಕ್' ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡು 'ನೈ ಲಗ್ಡಾ' ಅನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಸೀಸ್ ಕೌರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಫರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಮೋಹಿತ್ ಚೌಹಾಣ್

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಸಫರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಸಫರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ನೋಟ್‌ಬುಕ್' ಗಾಗಿ 'ಸಫರ್' ಹಾಡು ಮೋಹಿತ್ ಚೌಹಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೌಶಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಲೈಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಧ್ವನಿ ಭಾನುಶಾಲಿ

ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಲೈಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಲೈಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಧ್ವನಿ ಭಾನುಶಾಲಿಯವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ನೋಟ್‌ಬುಕ್' ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡು 'ಲೈಲಾ'. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ದಿಲ್ಬರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಟಂಡನ್

ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋಹ್ ನಿಂದ ದಿಲ್ಬರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ದಿಲ್ಬರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ' ಗಾಗಿ ಸಚೇತ್ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಾಡು 'ದಿಲ್ಬರಾ'. ಸಂಗೀತ … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಧೀಮೆ ಧೀಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್

ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ] ನಿಂದ ಧೀಮೆ ಧೀಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಧೀಮೆ ಧೀಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಈ ಹಾಡನ್ನು ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋ' ಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ತು ಹಿ ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್

ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋಹ್ ನಿಂದ ತು ಹಿ ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ತು ಹಿ ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋ' ಗಾಗಿ 'ತು ಹಿ ಯಾರ್ ಮೇರಾ' ಹಾಡು ರೋಚಕ್ ಸಾಧನೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದೆ. … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಆಂಖಿಯೋಂ ಸೆ ಗೋಲಿ ಮೇರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್

ಆಂಖಿಯೋನ್ ಸೆ ಗೋಲಿ ಮೇರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತಿ ಪಟ್ನಿ ಔರ್ ವೋ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಆಂಖಿಯೋಂ ಸೆ ಗೋಲಿ ಮೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಡು 'ಆಂಖಿಯೋಂ ಸೆ ಗೋಲಿ ಮೇರೆ' ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಓಧಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಓಧಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಓಧಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ' ಗಾಗಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ರಾವಲ್ ಹಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಡು 'ಒಧಾನಿ'. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಸಾನೆಡೊ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಸಾನೆಡೊ ಸಾಹಿತ್ಯ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ]

ಸಾನೆಡೋ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ' ಗಾಗಿ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ನಿಖಿತಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿ ದಯಾಲ್ ಹಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಡು 'ಸನೇಡೋ'. ಸಂಗೀತ … ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು