Текст на Манва Бехрупија

Боливуд, Ариџит Синг

Текст на Манва Бехрупија од Боливудските дневници [англиски превод]

Текст на Манва Бехрупија: песна „Пија Ки Нагари“ од боливудскиот филм „Боливудски дневници“ во гласот на Ариџит Синг и Випин Патва. Текстот на песната… Прочитај повеќе

Текст на Ман Ка Мирга

Џавед Башир, Боливуд

Текст на Ман Ка Мирга од Боливудските дневници [англиски превод]

Текст на Ман Ка Мирга: Оваа песна ја пеат Џавед Башир, Џиоти Нуран и Султана Нуран од боливудскиот филм „Боливудски дневници“. Текстот на песната… Прочитај повеќе

Титли текстови

Боливуд, Папон

Титли текстови од Боливудските дневници [англиски превод]

Текст на Титли: песната „Титли“ од боливудскиот филм „Боливудски дневници“ во гласот на Папон. Текстот на песната го дадоа д-р Сагар и… Прочитај повеќе

Текст на Пија Ки Нагари

Боливуд, Пратиба Синг Багел

Текст на Пија Ки Нагари од Боливудските дневници [англиски превод]

Текст на Пија Ки Нагари: Песната „Пија Ки Нагари“ од боливудскиот филм „Боливудски дневници“ во гласот на Пратиба Синг Багел. Текстот на песната… Прочитај повеќе