Текст на Хоги Кранти

Боливуд, Абхишек Наилвал

Текст на Хоги Кранти од Бангстан [англиски превод]

Текст на Хоги Кранти: песна „Хоги Кранти“ од боливудскиот филм „Бангистан“ во гласот на Абхишек Наилвал. Текстот на песната го даде Пунит Кришна,… Прочитај повеќе